La crisi del coronavirus va fer desplomar la xifra d’assalariats

Els inscrits a la CASS a 30 d’abril eren 35.905, el que suposa gairebé un 12% menys que un any enrere i la dada més baixa en aquest mes des del 2014, amb caigudes fortes a l’hoteleria, els serveis socials i personals i el comerç

Façana de la CASS, al carrer Joan Maragall d'Andorra la Vella.
Façana de la CASS, al carrer Joan Maragall d'Andorra la Vella. Toni Solanelles

El nombre d’assalariats registrats a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) es va desplomar amb l’esclat de la crisi del coronavirus. A finals d’abril, n’hi havia 35.905 persones, fet que suposa una caiguda gairebé del 12% en comparació amb el mateix moment del 2019. Per sectors, els més afectats per l’emergència sanitària, i especialment el d’activitats socials i serveis personals, l’hoteleria o les activitats immobiliàries.

Les dades fetes públiques aquest dijous des del departament d’Estadística evidencien el fort impacte que la Covid-19 ha tingut en el mercat laboral andorrà. Bàsicament, hi posen xifres. Així, hi havia registrats 35.905 treballadors, una xifra molt més baixa que la d’un any abans. A 30 d’abril del 2019, aquesta era de 40.616. És a dir, la davallada és d’un 11,6%. I, de fet, és la dada més baixa en un mes d’abril des de l’any 2014.

El salari mitjà va créixer un 0,4% en comparació a l’abril del 2019, però va patir importants caigudes en els sectors més afectats per la crisi sanitària

Analitzant les dades sectorialment, es comprova que un dels més impactats és l’hoteleria, amb més de 1.900 assalariats perduts, el que representa una caiguda del 34%. En l’àmbit de les activitats socials i dels serveis personals, la davallada també és forta: més de 1.600 llocs de treball menys que un any abans, el que suposa un 42% menys. El cop també s’ha rebut amb força als serveis immobiliaris (667 assalariats menys, un -11,8%) i al comerç (447, un -8,2%).

La davallada de treballadors inscrits a la CASS és gairebé general. Pocs sectors presenten xifres positives i els que ho fan són testimonials. La construcció registra, tot just, un increment de l’1,4% (de 3.193 assalariats a 3.243), similar percentatge al de les activitats sanitàries i veterinàries, amb un increment de l’1,7% (de 2.154 a 2.191).

Pel que fa al salari mitjà, aquest sí que va créixer. Se situava a 30 d’abril en 2.142,25 euros, un 0,4% més que un any enrere. Tot i això, sectors com l’hoteleria, el comerç o les activitats socials sí que van registrar importants descensos pel que fa als sous mitjans que s’hi paguen.

Comentaris (2)

Trending