“Andorra no pot donar la resposta que requereixen les necessitats actuals dels menors”

L’Albó defensa les decisions adoptades en referència als dos germans que s’han hagut de traslladar a Barcelona després d’un incident protagonitzat per familiars i amistats a l’hospital i assegura que “compta amb grans professionals”

Instal·lacions de la FPNSM.
Instal·lacions de la FPNSM. Toni Solanelles

“Actualment Andorra no compta amb cap infraestructura que pugui donar la resposta que requereixen les necessitats actuals dels menors, per la qual cosa es va decidir -sempre pensant en l’interès dels menors- el seu trasllat a un centre especialitzat a Barcelona on -des d’ahir- reben l’atenció i tractament que la seva casuística reclama.” La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell defensa les decisions adoptades en relació amb els dos germans que a l’inici de la setmana van estar ingressats a l’hospital i defensa, també, el seu personal. Especialment el de la residència L’Albó.

Els dos menors havien estat primer a la Gavernera i ara més recentment a l’esmentada residència de la fundació. Les darreres setmanes almenys un d’ells hauria protagonitzat algun incident important. Segons diverses fonts, junts es barallen contínuament i separats no saben estar. Pateixen un trastorn mental i al seu dia la Justícia va retirar la custòdia a la mare. El pare faria temps que els va abandonar. Sia com vulgui, a principi de setmana van ser traslladats a l’hospital perquè, un d’ells, necessitava un tractament intravenós.

“Totes i cadascuna de les decisions efectuades en relació al cas, han estat preses seguint indicacions de la Batllia, que en el seu moment va sentenciar la retirada de la tutela i de la pàtria potestat als progenitors amb coneixement de la casuística, particularitats de l’entorn i havent escoltat els arguments de totes les parts concernides”

Segons les fonts consultades, no s’hauria avisat degudament la mare de l’esmentat trasllat. La mare, tot i tenir la custòdia retirada, té dret a algunes visites i contactes i a estar al corrent de la situació dels seus fills. En assabentar-se de l’ingrés dels fills com a suposada avantsala del seu trasllat a Barcelona, en tres ocasions diferents i acompanyada per persones diferents, la nit i matinada de dilluns a dimarts i dimarts a primera hora del matí la mare es va personar a l’hospital causant una important revolada que va obligar a mobilitzar la policia en dues de les ocasions.

Davant de la informació publicada per l’Altaveu i, més enllà de la situació creada a l’hospital, les queixes d’alguns usuaris de les praxis que s’usen a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) i especialment a la residència L’Albó, la directora general de la institució, Celine Mandicó, ha tramès unes consideracions sobre el cas i les apreciacions efectuades. Mandicó recorda que “les famílies -per diferents motius- no sempre estan capacitades ni compten amb les eines necessàries per poder tenir cura amb garanties dels seus fills i filles. En aquests casos, l’Estat, com a garant dels drets dels menors i per a la seva seguretat, n’assumeix la tutela. És el cas dels menors” concernits en la situació descrita.

La directora general de la fundació manté que “totes i cadascuna de les decisions efectuades en relació al cas, han estat preses seguint indicacions de la Batllia, que en el seu moment va sentenciar la retirada de la tutela i de la pàtria potestat als progenitors amb coneixement de la casuística, particularitats de l’entorn i havent escoltat els arguments de totes les parts concernides”. Des d’aleshores, indica Mandicó, “qualsevol decisió que afecta les condicions de vida i de salut dels menors es pren conjuntament per un equip interdisciplinari integrat pels professionals de referència de salut mental del SAAS, el departament d’infància del Govern d’Andorra i l’FPNSM, sempre amb l’únic objectiu de vetllar pel bé dels menors tutelats”.

L'Albó pertany a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.

Relacionat

Una ‘moguda’ a Urgències fa aflorar el malestar de molts usuaris i familiars de L’Albó

Recorda, com s’ha dit, que a Andorra no hi ha els equipaments necessaris per atendre els menors tal i com ho requereixen i assegura que “oportunament, tant la mare com els menors concernits van ser informats del trasllat”. I a partir d’aquí la directora general de la institució defensa el centre lamentant “les insinuacions de manca de professionalitat o de capacitació de les persones que actualment treballen a l’FPNSM, així com l’acusació de mala praxis” i les rebutja “categòricament”.

Segons Mandicó, la fundació “compta amb grans professionals que dia a dia demostren la seva vàlua i el seu compromís” amb la institució però, sobretot, “amb les persones usuàries”. La directora general de la institució assegura que tant l’associació d’usuaris i familiars com el patronat de la fundació avalen les seves manifestacions. I finalment assegura que “entenem i respectem el mal tràngol que suposa per aquesta família no estar en condicions de poder-se ocupar els seus fills, però això no justifica la difamació ni la mentida”.

Comentaris (7)

Trending