Estats Units considera “feble” la protecció de la propietat intel·lectual a Andorra

Un informe del departament d’Estat destinat a possibles inversors recomana adoptar la convenció de l’ONU contra la corrupció i valora positivament la solidesa del sistema bancari i la seguretat

La seu del departament d'Estat, a Washington.
La seu del departament d'Estat, a Washington.

Estats Units considera que Andorra hauria de millorar la legislació que garanteix el dret a la propietat intel·lectual. Així ho adverteix el departament d’Estat en un complet informe destinat a possibles inversors, on desgrana els punts febles i forts de la normativa del Principat. També alerta que no s’ha firmat la convenció de Nacions Unides contra la corrupció. En canvi, valora positivament que el sector bancari és “sòlid”, el suport d’Actua a qui vulgui instal·lar-se al país o el fet que ja no sigui considerada un paradís fiscal.

Una de les funcions del departament d’Estat del govern nord-americà -el que seria equivalent al ministeri d’Afers Exteriors- és analitzar quina situació política, econòmica i financera tenen als diferents països on pugui ser susceptible que algun inversor hi vulgui traslladar-se. Ara s’ha fet públic l’informe periòdic sobre Andorra, que desgrana les diferents peculiaritats del país. Un dels hàndicaps que han detectat els experts que han fet l’avaluació fa referència a la normativa que garanteix el dret de propietat intel·lectual.

Així, i tot i que recorden que Andorra és membre de l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual i ha signat diferents convenis claus en aquest, apunten que la protecció és encara “dèbil”. Així, apunten que el marc legal tot just inclou la Llei de Marques, la de Patents, la de Drets d’Autor i la de Creació de l’SDADV. A banda, s’indica que pel que fa a l’Organització Mundial del Comerç, encara només s’és observador.

L’informe comet algun error a l’hora de parlar de la situació dels drets laborals, tot indicant equivocadament que el dret a vaga no està previst a la legislació

Un altre punt fa referència a la lluita contra la corrupció. Tot i que es destaca que es forma part del Grup d’Estats del Consell d’Europa contra aquestes pràctiques il·legals (GRECO) i que “s’han anat construint una reglamentació interna i instruments legals pertinents”, es posa en relleu que no s’ha firmat la convenció de Nacions Unides ni la de l’OCDE per la lluita contra el suborn de funcionaris públics estrangers en transaccions comercials internacionals.

Pel que fa als punts forts, Estats Units valora que el sistema bancari “és sòlid” i que “ofereixen una varietat de serveis a preus de mercat”. A banda, es destaca que “el país també té un mercat important i en creixement per a inversions de cartera”. Totes les entitats són considerades “intermediaris qualificats”.

També es posa bona nota a l’entorn de seguretat. “Andorra no ha experimentat cap dany per motius polítics ni a projectes o instal·lacions ni destrucció de propietat privada”, destaca l’informe, que també valora que “la probabilitat de disturbis civils generalitzats és molt baixa”. A banda, es deixa clar que “no hi ha cap sentiment anti-nord-americà evident”. Altres punts que es valoren de forma positiva és el suport que Actua dona a aquells inversors interessats a instal·lar-se al Principat o el fet que ja no sigui considerat un paradís fiscal.

L’informe, però, també presenta algun error, com ara quan parla dels drets dels treballadors. Així, assegura que “la llei no preveu la negociació col·lectiva ni el dret a vaga”. Aquest dos punts, cal recordar, es van regular a finals de la passada legislatura.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending