Indemnització indeguda de 128.000 euros a la sotsdirectora assistencial del SAAS

El Tribunal de Comptes alerta que la sortida de Carme Curcó de la institució després que hagués passat a fer funcions lligades a la pandèmia per compte del ministeri de Salut no es va fer bé des del punt de l’acomiadament no causal que es va decretar

Carme Curcó va ser designada per al càrrec l'estiu del 2016.
Carme Curcó va ser designada per al càrrec l'estiu del 2016. ARXIU / ATV

Desfer-se d’alts càrrecs, pagant-los una morterada, per poder-ne posar de nous és una pràctica que el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha emprat de tant en tant. Fins al punt que arran d’un dels darrers episodis d’aquest serial, el Tribunal de Comptes ha hagut de posar el crit al cel. La sortida de la institució de l’ara ja ex-sotsdirectora assistencial de la institució Carme Curcó s’hauria fet de forma indeguda. Abonant-li una indemnització de 128.425 euros per un acomiadament no causal.

El Tribunal de Comptes considera, en certa manera, que es va causar un perjudici econòmic al SAAS que la institució dirigida per Josep Maria Piqué nega en rodo en les al·legacions a l’informe de fiscalització de l’exercici comptable i financer del SAAS del 2020. Més encara, Piqué assegura que s’ha recuperat en dos anys l’import de la indemnització i que si una vegada acomiadada, per una altra via, Curcó va anar a parar com aquell que diu al mateix lloc, no era un problema del SAAS.

Carme Curcó durant una compareixença com a sotsdirectora assistencial del SAAS.

Relacionat

Concretada la sortida de la sotsdirectora assistencial del SAAS per integrar-se del tot a Salut

En efecte, poc després de l’esclat de la pandèmia el març del 2020, un mes després, Curcó va ser destinada al ministeri de Salut a través d’un conveni de ‘cessió’ que acabaria sent el principi de la fi de la relació de la sotsdirectora assistencial amb el SAAS. Curcó va estar vinculada al seguiment de la Covid i, de fet, acabaria integrant-se a l’Oficina Covid i fins que no es va estructurar del tot era fins i tot la persona encarregada de seleccionar el personal que s’agafava fonamental via ETT per fer les tasques de rastreig.

En fi, que el Tribunal de Comptes deixa constància en el seu informa que “el SAAS ha suportat un cost de 128.425 euros, derivat de la resolució de la relació laboral d’un càrrec directiu, que s’ha qualificat com acomiadament no causal”. L’ens de fiscalització recorda que l’acomiadament, notificat en data 30 de desembre de 2020 i que no es va fer efectiu fins un mes després malgrat que, en essència, Curcó va continuar fent les mateixes tasques que havia desenvolupat els mesos precedents, “va ser motivat pel SAAS per la necessitat d’alliberar el lloc de direcció que venia ocupant la persona interessada i poder-lo proveir mitjançant convocatòria interna”

Carme Curcó va ser designada per al càrrec l'estiu del 2016.

Relacionat

El SAAS negocia la sortida de la sotsdirectora assistencial de la institució

El Tribunal de Comptes remarca que “el contracte laboral i les seves posteriors addendes preveien que la resolució del conveni subscrit entre el Govern i el SAAS així com el cessament en les funcions directives de la persona interessada comportaven la seva restitució al lloc de treball anterior i finalment, en el seu cas, a un lloc de treball de personal assistencial de grau mitjà”. Afegeix que “s’ha observat també, que la persona acomiadada continua prestant serveis relacionats amb els que van motivar el conveni entre el Govern i el SAAS, indirectament a través d’una entitat del sector públic”. És a dir, que es va fer servir allò de les portes giratòries una vegada Curcó ja havia estat indemnitzada.

Piqué: “De fet i des d’un punt de vista estrictament financer, l’anàlisi realitzada posa de manifest no només que no hi ha cap perjudici econòmic pel SAAS sinó que la decisió presa ha suposat recuperar l’import de la indemnització (‘pay-back’) en només dos anys”

De l’anterior -manté l’organisme de fiscalització- “se’n desprèn, que ha estat emprada indegudament per part del SAAS, la figura de l’acomiadament no causal” i deixa clar que la llei general de les finances públiques estableix que cal exigir responsabilitats a aquells que ja sigui per acció o omissió, de manera intencionada o culposa, ocasionen perjudici econòmic a les finances públiques. Però res d’això no creu que així succeït Josep Maria Piqué.

En les seves al·legacions, el director general del SAAS repassa la cronologia de fets i “en relació al perjudici econòmic, corresponent a la indemnització legalment establerta, no compartim l’argument del tribunal donat que dita posició de responsabilitat ha estat satisfactòriament coberta mitjançant convocatòria interna i amb una significativa eficiència en el diferencial retributiu envers el contracte històric discontinuat”. Piqué afegeix que, “de fet i des d’un punt de vista estrictament financer, l’anàlisi realitzada posa de manifest no només que no hi ha cap perjudici econòmic pel SAAS sinó que la decisió presa ha suposat recuperar l’import de la indemnització (‘pay-back’) en només dos anys” i alhora es va generar un benefici per a la institució de 174.368 euros.

El SAAS, alhora, es desmarca de la relació laboral que posteriorment iniciés Curcó, que fos quina fos ve a dir Piqué, va ser “totalment aliena al SAAS”. Per això, demana al Tribunal de Comptes que res reclami a dita institució que esmeni les referències que sobre aquella contractació posterior va fer en el seu informe de fiscalització de l’any 2020. L’ens presidit per Francesc Pons no va fer cap canvi en el seu informe després de rebre les al·legacions del SAAS.

Etiquetes

Comentaris (28)

Trending