Bitllets amb etiqueta

H

Helena Anillo

Comentaris

rentat
rentat

La meitat de sol·licituds d’inversió estrangera que analitza la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd) aixequen algun tipus de sospita i acaben requerint una investigació policial, que no vol dir que es desestimin. El 2022, vint dels 39 expedients que va estudiar l’organisme que combat la prevenció de blanqueig van ser tramesos a la policia perquè fes una enquesta més àmplia abans que la petició fos autoritzada.

Etiquetes

Comentaris

Trending