El museu de Dalí que mai no va existir

El govern de Marc Forné va projectar, a finals de la dècada dels noranta, una instal·lació a la plaça Major de Sant Julià de Lòria que no es va culminar i que havia de fer-se en dues cases

Comentaris

El govern de Marc Forné va projectar la instal·lació d’un museu a la plaça Major de Sant Julià de Lòria per revitalitzar la parròquia i especialment l’indret. S’havia d’ubicar a les cases Aleix i Betriu. Anys després, els dos edificis estan deshabitats i la plaça ofereix una imatge curiosa. En un costat s’han enderrocat cases i s’ha obert un espai i a l’altre es mantenen totes les construccions.

El ministeri de Turisme i Cultura del Govern seguint el programa  polític en matèria de cultura i més específicament de política de museus  definida l'any 1995 pretenia vertebrar el territori de tal manera que cada  parròquia disposés d'una infraestructura cultural singular i rellevant, ja fos amb la recuperació i rehabilitació d'edificis històrics.

En la memòria s’explicava que a la parròquia de Sant Julià de Lòria, porta d'entrada d'Andorra, se l’havia de dotar-la d'una infraestructura cultural que fos un edifici singular i amb personalitat per ubicar-hi en règim de comodat -un contracte de préstec- una col·lecció d'obres originals  de Salvador Dalí de diversos propietaris. S’argumentava que a la parròquia només hi havia un museu i privat, el del Tabac que ha tancat les portes aquest any.

També havia d'acollir artistes andorrans i altres col·leccions particulars

La previsió era que en aquest museu hi pogués haver també un espai amb pintures sobre temes d'Andorra i on també s’exposessin en el mateix règim de comodat alguna altra col·lecció particular de pintura. Al mateix edifici i amb un accés diferenciat s'hi havien d'ubicar els tallers d'art, espais on els artistes joves d'Andorra seleccionats per un jurat desenvoluparien durant un any un projecte creatiu

Amb aquesta voluntat el Govern, en la sessió del 21 d'abril de 1999, va adquirir cal Betriu i volia adquirir la casa del costat anomenada ca l'Aleix, totes dues situades a la plaça Major amb la intenció de construir-hi el museu de nova planta. Segons l’avantprojecte, calia una superfície d'uns 400 metres quadrats per planta per poder tenir un edifici que pogués acollir les col·leccions i només es podia aconseguir aquesta superfície amb la casa Aleix. Les necessitats del nou museu preveien que hi hagués un espai construït de 4000 metres quadrats. Cal esmentar que totes aquestes previsions es van efectuar sense poder entrar a l'interior dels habitatges.

A partir d’aquí es va viure una situació tan surrealista com la d’algunes obres de Salvador Dalí. Per acord de Govern de data 31 d'octubre del 2000, es va iniciar l'expedient  d'expropiació de la casa Aleix. Uns mesos més tard, però l’abril del 2021, es va anul·lar i es va deixar sense efecte l’expedient. Han passat 22 anys i les cases continuen quasi igual, una mica més velles.

Comentaris

Trending