“El pitjor que podem fer és no fer res”

Ad hoc esdevé com un grup de discussió apolític amb la voluntat de proposar iniciatives que millorin l’agricultura, l’habitatge, el medi ambient i la participació ciutadana

Volen un canvi i el volen ara. Un nou model per Andorra a través del diàleg i la reflexió. Ad Hoc ha presentat avui el seu full de ruta pel futur d’Andorra. Entre les propostes a debatre destaca la cura del medi ambient amb agricultura sostenible i consum local, donar força a la veu dels ciutadans i tindre un model d’habitatge que no especuli al mercat i que s’encari cap als residents amb preus assequibles.

Respecte al medi ambient, l’organització defensa que és l’única garantia de país a mig-llarg termini. “Una Font de riquesa, un bé comunitari del present i futur, i no una font d’ingressos”. Per aquest motiu, demanen deixar de construir “com bojos”. Així ho explica Marc Mussol -un dels membres del grup-, qui també ha afegit que s’ha d’acabar amb el negoci del patrimoni nacional, recuperant el respecte per la natura i gaudint de la salut que proporciona un entorn de qualitat.

Jordi Deu ha exposat que s’han de proposar alternatives al conreu del tabac, ja que cada vegada es reduirà més

Un altre integrant, Jordi Deu, ha destacat la importància de buscar alternatives al conreu de tabac. Deu argumenta que al Principat, l’agricultura no arriba a cobrir el 5% de les necessitats de la població i que depèn en gran mesura dels mercats dels països veïns. Així doncs, Ad Hoc proposa analitzar l’autonomia alimentaria davant una catàstrofe natural, com ara una pandèmia, adoptar mesures per tindre un mínim mecenatge d’aliments per la població, ampliar els horts solidaris a les famílies que ho sol·licitin, controlar la qualitat dels aliments que s’importen, regular la utilització d’adobs o que la granja escola tingui contacte amb el medi natural, entre altres coses.

Per la seva part, Angels Codina, ha subratllat la importància de la participació ciutadana, explicant que “és una pràctica que dignifica i que proporciona una societat més justa i equilibrada. Una sinergia positiva entre governants i ciutadans”. I ha afegit que “no anem contra ningú, és una relació d’igualtat. No podem deixar tota la responsabilitat als càrrecs electes. Les ideologies separen i els sentiments uneixen”.

Claude Benet ha afirmat que, ara per ara, els articles 29, 31, 32 i 33 de la Constitució d’Andorra no s’estan respectant

Per últim, Claude Benet ha volgut fer al·lusió a quatre articles de la Constitució: el 29, el 31, el 32 i 33. És a dir, respectar el dret a una existència que garanteixi la dignitat humana, vetllar pels recursos naturals i la qualitat de la vida, que l’estat intervingui al mercat per fer un desenvolupament organitzat de la societat i el benestar general i promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret d’un habitatge digne. “Aquests articles no s’estan respectant. Estem venent el país, el mercat immobiliari està dissenyat per la gent de fora. No tot és negatiu, però tenim l’obligació de proposar coses per revertir aquesta situació”, ha conclòs.

Comentaris (6)

Trending