Cistelles de trenta euros

El departament Estadística preveu adquirir entre 1.100 i 1.870 lots l’any de productes exclusivament elaborats al Principat per agrair la col·laboració a aquells que responguin les seves enquestes

Trenta euros. Ni un euro més ni un euro menys. Això és el que pretén invertir el departament d’Estadística, com a molt, en cadascuna de les cistelles que acabi regalant a les persones amb les quals contacti per fer-los algun tipus d’enquesta en el marc dels seus treballs de consulta ciutadana. El departament governamental pretén gastar-se, a tot estirar, 50.000 euros l’any en els lots. N’adquirirà entre 1.100 i 1.870 en funció de les propostes que rebi de les empreses interessades en subministrar la cistella en qüestió.

Els lots, per cert, que han d’estar composats, únicament, per productes elaborats al Principat. Productes d’origen nacional. I com a referència, Estadística facilita un llistat, un registre depenent del ministeri d’Agricultura on hi apareixen fins a 36 firmes degudament acreditades que elaboren productes diversos -de confitures a cervesa, de mel a formatges- al país. Per cert, que els productes ofertats han de tenir una caducitat mínima de tres mesos i no han de necessitar refrigeració per la seva conservació.

Els productes ofertats han de tenir una caducitat mínima de tres mesos i no han de necessitar refrigeració per la seva conservació

Les empreses interessades en fer arribar les cistelles en qüestió poden ser tant nacionals com estrangeres. Una altra cosa és el contingut de les cistelles, ja s’ha dit. S’han de presentar sis opcions diferents de lot per tal que el departament d’Estadística pugui escollir les quatre variants que consideri més satisfactòries. L’empresa licitadora, a més, ha de poder fer l’entrega a domicili o a la direcció que li doni el departament concernit en cada cas i dintre de l’horari que se l’indiqui, de dilluns a divendres (excepte festius), en un termini màxim de cinc dies naturals.

L’empresa que es proposi ha de tenir, também una oficina gestora i un interlocutor que haurà d’ésser el mateix per tot el departament d’Estadística. Ha d’entregar la cistella indicada en cada cas segons les directrius que se li donin des de Govern i ha de lliurar mensualment al departament requirent, juntament amb la factura, l’albarà d’entrega de la cistella degudament signat pel receptor de la mateixa.

Comentaris

Trending