L’abandó del refugi de l’Illa posa Saetde de cara a la paret

El Superior avala la rescissió de la concessió establerta entre el ministeri de Medi Ambient i la societat encampadana, que ha rebut amb un fort “malestar” la decisió judicial, que li pot impedir contractar amb l’administració durant tres anys, alhora que lamenta la “voluntat de fer el major mal possible” del Govern

El fet de decidir tancar el refugi de l’Illa, al Madriu, tres setmanes abans del que pretenia fer-ho li pot sortir molt car a Saetde, que està estudiant l’impacte jurídic que pot tenir la sentència de la sala administrativa del Tribunal Superior que avala la resolució de contracta per incompliment de servei -l’abandó de les responsabilitat relatives a l’equipament- i com poder salvar jurídicament dita repercussió. En tot cas, al tomb de la societat encampadana hi ha un “fort malestar” amb el Govern.

La decisió judicial pot comportar a Saetde la prohibició de contractar durant tres anys amb l’administració. Amb totes les administracions. Els assessors jurídics de la societat estant fent les anàlisis corresponents per saber fins on es pot anar i fins no. I, en tot cas, hi ha un fort enuig amb el ministeri de Medi Ambient, promotor dels requeriments i resolucions contractuals, i a qui els propis serveis jurídics haurien advertit de la transcendència d’una resolució -la de la rescissió per incompliment de contracte- com la que ha acabat avalant la Justícia. “Hi havia la voluntat de fer el major mal possible”, han indicat les fonts consultades.

LES DECISIONS

El Superior acaba de resoldre definitivament la qüestió que Saetde va portar als tribunals. Hi va haver una doble demanda -relativa, primer, al requeriment fet per Medi Ambient per tal que es mantingués obert el refugi de l’Illa tot el desembre del 2020, en plena pandèmia i amb les fronteres tancades; i, després, en referència a la rescissió expressa del contracte. Les dues demandes es van acumular i ja en primera instància la Batllia va fallar a favor de l’administració.

“La situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 no es pot considerar des de cap punt de vista com una causa de força major que justifiqués l’incompliment del contracte”

Saetde va apel·lar contra la decisió judicial però només en relació amb la rescissió contractual, que és el que podia posar de cara a la paret a la societat, per la repercussió que pot tenir. Ara, s’ha dit, la sala presidida pel magistrat Albert Andrés ha avalat la decisió governamental. Dóna la raó a Saetde en un petit punt, això sí: vist que el contracte ja estava a les acaballes d’un procés de pròrroga, no es podia exigir del tot que la societat obrís el refugi els dijous i els divendres com l’empresa s’havia ofert. Però sí que considera que estava obligat a fer-ho el cap de setmana.

La societat al·legava, en certa forma, que no tenia cap sentit mantenir una instal·lació oberta perquè no hi anés ningú, entre altres coses perquè hi havia la causa major de la pandèmia. I després mantenia que no hi havia cap reiteració ni element que pogués conduir a una rescissió contractual per incompliment. Però ni el Govern ni els tribunals no ho han percebut així i han conclòs que, efectivament, hi va haver, per dir-ho d’alguna manera, abandonament de funcions.

Pistes del Pas de la Casa-Grau Roig.

Relacionat

La sanció a Saetde per la no obertura del refugi de l’Illa pot complicar la nova concessió

Manté la sentència que “restava subsistent l’obligació d’obrir el refugi els caps de setmana d’aquell període”“tanmateix, la recurrent no va complir aquesta obligació durant tots els caps de setmana del mes de desembre que van transcórrer fins que el Govern va resoldre el contracte”. El tribunal denega la causa de força major en el cas en concret. “La situació sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 no es pot considerar des de cap punt de vista com una causa de força major que justifiqués l’incompliment del contracte”, s’assegura en la sentència.

“En aquest cas, l’incompliment no es refereix a una obligació secundària o accessòria sinó que afecta al mateix objecte del contracte, que consisteix en l’explotació del refugi guardat de l’Illa i, en conseqüència, en mantenir les instal·lacions obertes durant els períodes establerts en el contracte”

I s’afegeix que “no es tracta d’una situació imprevisible i inevitable que fes impossible l’execució de l’obligació contractual, ja que l’obertura del refugi era possible en tot cas, i la força major és una circumstància que ha d’incidir directament sobre l’objecte del contracte”. “Una altra cosa és que l’execució del contracte en els seus propis termes produís un resultat antieconòmic”, fallen els magistrats, que especifiquen que “en aquest cas corresponia a l’agent sol·licitar a l’administració el restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió”, situació que no es va donar perquè Saetde va plegar veles.

Es defensava Saetde del fet que no havia incomplert de forma reiterada el contracte i que, en qualsevol cas, se li podia haver posat una multa establerta en el contracte. Però els magistrats vénen a dir que són factibles els dos escenaris. I no pel fet que no s’hagin acumulat multes no es pot arribar a una rescissió contractual. “A més”, manté la resolució, “es tracta en aquest cas d’un incompliment reiterat, ja que afecta diversos caps de setmana del mes de desembre de 2020, que també faculta l’administració per resoldre el contracte ‘de forma directa’.”. Per tot plegat desestima el recurs de la societat encampadana i ni tan sols li permet recuperar la garantia dipositada al seu dia.

L’ANÀLISI

Ara els juristes que assessoren Saetde estan estudiant la repercussió de la decisió judicial -es considera que es pot salvar l’allargament de la concessió de les pistes d’esquí del Pas de la Casa i Grau Roig- però s’està avaluant la situació en la seva globalitat tenint en compte que Medi Ambient pretenia “fer el més mal possible” tenint en compte que “segurament el que es pretenia era que Saetde no pogués gestionar mai més o, almenys durant un temps, cap dels refugis del país”.

Els responsables de la societat ja han contactat i s’han reunit amb representants 

parlamentaris per sol·licitar-los que promoguin una demanda per aclarir en quantes ocasions s’ha aplicat l’article en virtut del qual es basa l’incompliment de contracte

Però la implicació va molt més enllà. O hi pot anar. Per això des de Saetde s’està estudiant la bateria d’accions que es poden dur a terme. Des del punt de vista jurídic i des de tots els enfocs possibles. Els responsables de la societat ja han contactat i s’han reunit amb alguns dels responsables parlamentaris -no pas amb tots encara- per sol·licitar-los que promoguin una demanda per aclarir en quantes ocasions s’ha aplicat l’article en virtut del qual es consolida l’incompliment de contracte i la resolució del mateix.

De fet, la mateixa demanda Saetde té intenció de fer-la al Govern. Una de les qüestions que des de la societat encampadana no es comprèn és que els tribunals avalin que no hi hagi una gradació per valorar el nivell de gravetat d’un incompliment. “Si queda a una potestat absoluta de l’administració això pot comportar una arbitrarietat que no només està prohibida sinó que pot ser constitutiva de delicte”, han recordat les fonts consultades. El ball de bastons, doncs, està servit.

Comentaris (10)

Trending