Danys per fuites del laboratori d’Ordino: qui pagarà?

Eusebi Nomen

Eusebi Nomen Calvet

Doctor en Ciències empresarials, enginyer agrícola i ex-conseller general

Comentaris

Els accidents per fuites de laboratoris de nivell BSL3 com el d’Ordino i també en laboratoris de nivell BSL 4 son una seriosa realitat.

Per exemple, al 2006, un empleat del laboratori Texas A&M University es va contagiar de brucel·losi en un laboratori del mateix nivell de risc BSL 3 que el d’Ordino, per un seguit d’errades de procediment.

Al juny del 2007, el CDC campus d’Atlanta va patir la caiguda d’un llamp que va deixar les instal·lacions sense protecció per pressió negativa d’aire a les instal·lacions.

Al 2007 el Regne Unit va patir un brot de febre aftosa a la zona de Pirbright per errades en la gestió de les aigües residuals de laboratoris de nivell BSL3.

La llista d’incidents i d’accidents és llarga com es pot verificar consultant fonts contrastades com el Federal Select Agent Program FSAP incident data o el National Institutes of Health que mostren que tres quartes parts dels incidents son deguts a errors humans. Uns errors que son molt difícils d’eliminar completament, per la nostra pròpia imperfecció.

De fet, el departament de Seguretat Nacional  dels Estats Units d’Amèrica va avaluar el risc de patir una fuita de patògens a la instal·lació nacional de biodefensa i agrodefensa a Manhattan, Kansas, amb una probabilitat superior al 70% durant els 50 anys de vida de la instal·lació.

“Ara és qüestió que els ciutadans d’Ordino decideixin si accepten estar exposats a aquests risc o no. Ara és qüestió que Govern confirmi si, en el cas que fruit d’aquest risc tinguéssim un accident, si els danys els pagarà Govern com a soci i membre de l’òrgan d’administració del laboratori; o si Govern obligarà a Grifols a aportar garanties patrimonials globals; o, si es trobarà una companyia d’assegurances disposada a assumir el risc, a tot risc; o, si en cas d’accident cada afectat s’ha de menjar els danys  amb patates”

Considero que Govern té la mateixa obligació que les autoritats americanes: avaluar la probabilitat de risc de fuita de patògens de les instal·lacions del laboratori BSL3 d’Ordino durant els 20 anys de vida esperada d’aquest laboratori, i em sembla que la seva obligació seria comunicar-ho a la ciutadania d’Ordino i de tot Andorra.

Un cop definida la probabilitat de fuita de patògens del laboratori BSL3 d’Ordino, considero que Govern està obligat a informar a la ciutadania d’Ordino i de tot Andorra dels punts següents:

1.- En cas de fuita de patògens actuarà Govern com assegurador dels danys directes i indirectes causats? De fet Govern serà soci i tindrà representants al Consell d’Administració del laboratori d’Ordino fet que atorga a Govern un grau de responsabilitats considerable, per sobre de la limitada responsabilitat de la SL o SA que es crearà amb Grifols. Però diguem-ho clar, Govern no disposa de patrimoni ni de recursos propis per fer front als danys materials que es poden derivar d’una fuita de patògens del laboratori d’Ordino.

2.- Aportarà Grifols garanties patrimonials de les seves societats fora d’Andorra per fer front als danys en cas de fuita?

3.- Obligarà Govern al laboratori d’Ordino a contractar una pòlissa de danys per fuites de patògens, a tot risc? Existeix una asseguradora disposada a signar una pòlissa a tot risc per a fuites d’un laboratori BSL3? De fet, si no es pot contractar una pòlissa a tot risc, aquesta realitat demostraria el fort impacte que podria causar una fuita del laboratori d’Ordino.

4.- El ministre Joan Martínez Benazet ha reconegut que el laboratori té risc biològic. Ha reconegut que el risc serà de BSL3 sense concretar si serà BSL3 o si serà BSL3+ (reforçat) i sense concretar si serà de patògens exòtics o autòctons. Esperem que a la prevista reunió de poble informin d’aquestes qüestions per entendre bé el risc que tindrem.

Si el ministre reconeix que existeix un risc, ningú pot discutir que el risc existeix. I quan hi ha risc l’accident pot ocorre.

Ara és qüestió que els ciutadans d’Ordino decideixin si accepten estar exposats a aquests risc o no.

Ara és qüestió que Govern confirmi si, en el cas que fruit d’aquest risc tinguéssim un accident, si els danys els pagarà Govern com a soci i membre de l’òrgan d’administració del laboratori; o si Govern obligarà a Grifols a aportar garanties patrimonials globals; o, si es trobarà una companyia d’assegurances disposada a assumir el risc, a tot risc; o, si en cas d’accident cada afectat s’ha de menjar els danys amb patates o trumfes, com va passar a Palomares o a Bhopal o a tants llocs on han passat desgràcies -improbables però possibles- i on els responsables tenien casa seva ben lluny i es van escapolir.

Comentaris (11)

Trending