Obrir l'aixeta

(REPORTATGE AUDIOVISUAL) L’aigua destinada al consum humà passa per tot un seguit d’anàlisis i controls abans d’arribar a les xarxes d’abastament i arribar, per tant, a les llars

Obrir l'aixeta

L'aigua que arriba a les llars es capta de rius, fonts i del freàtic, passa per les estacions de tractament (ETAP), on es realitza un procés físic de filtratge de l'aigua, i químic de desinfecció. Abans de ser distribuïda a la xarxa, l'aigua se sotmet a controls per tal de garantir la seva qualitat. El marc normatiu exigeix comprovacions diàries, mensuals i també auditories cada dos anys. A part, el ministeri de Salut duu a terme inspeccions i controls paral·lels en diferents punts de les xarxes d'abastament de l'aigua destinada al consum humà. 

Comentaris (1)

Trending