Carla Guinot // Candidata a la CASS per la branca assalariada

“Hi ha d’haver un tercer representant dels assalariats perquè el Govern no tingui sempre majoria”

Nascuda a Badalona el 1983, Carla Guinot Maleno fa disset anys ja que és professora de Formació Andorrana. Mare de dos fills és la secretària d’organització del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). Concorre als comicis amb Cristina Caminal Farràs com a suplent.

Carla Guinot és la secretaria d'organització del SEP.
Carla Guinot és la secretaria d'organització del SEP.
Toni Solanelles

La que lidera Guinot és una de les candidatures que promou la plataforma sindical de l’administració. Aquesta professora ha entrat amb força en el món del sindicalisme, on coincideix amb la suplent d’aquesta llista, una Cristina Caminal que tot i ser mestra especialitzada en llengua estrangera amb el francès com a epicentre, és tutora de català des de fa setze anys a l’Escola Andorrana de la Massana.

Guinot i Caminal formen part, s’ha dit, del comitè executiu del SEP. La implicació de la primera l’ha dut els darrers mesos a ser una de les cares més visibles de la plataforma sindical. Amb Gabriel Ubach, són els dos representants, per exemple, dels sindicats en la comissió legislativa ad hoc per a la reforma de les pensions. O a participar dels treballs del Comitè Econòmic i Social.

Què l’ha impulsat a presentar la seva candidatura?

Essent ja membre del sindicat d'ensenyament vam trobar necessària una participació activa per donar veu a totes les persones assalariades i no només als afiliats/des del sindicat, ja que les persones assalariades representem la major part de la població i el motor del nostre país. Formant part del CES (Consell Econòmic I Social), hem vist necessària la representativitat de la classe treballador d’una manera més activa en tots aquells sectors en els que hi podem intervenir, i el consell d’administració de la CASS n’és un d’ells.

Dins del marc de les prerrogatives que atorga la Llei 17/2008 al consell d’administració de la CASS en el seu art. 47: quines accions realitzarien per fer aportacions pels treballadors?

Dins de l’esmentat article 47 tenim la intenció de canviar l’apartat b) de manera que, la figura del president sigui votada pels membres del mateix consell i no adjudicada per l’executiu. Dins de l’apartat p), pel que fa al reglament intern, volem proposar que les reunions mensuals siguin dues en lloc d’una ja que poden sorgir temes urgents a tractar i trobem escassa la reunió mensual establerta. Ens agradaria afegir dos punts més a la llei general on proposem un canvi en la composició del consell que, creiem, hauria de tenir una major representativitat pel que fa a la part assalariada que és la majoritària en cotitzacions, de la manera següent: tres representants dels assalariats, un dels pensionistes, un dels pensionistes i tres del Govern. Entre aquesta composició, com a segon punt a modificar, s’hauria de votar al president del consell ja que creiem que és la manera més democràtica que existeix per evitar que la part de l’executiu sempre estigui en majoria quan es tracti de prendre decisions. Paral·lelament ens agradaria afegir una millora en la transparència d’aquest consell fent públiques les actes un cop aprovades per donar a conèixer als cotitzants els avenços i decisions del consell d’administració.

“És imperatiu fer un referèndum entre tots els cotitzants per decidir si accepten o no aquesta reforma de les pensions”

Amb l’actual situació amb uns representants en minoria al consell d’administració de la CASS, quin pes específic poden tenir per influir en alguna decisió?

De fet un dels punts pels quals volem lluitar, i com hem dit abans, és modificar el nombre de representants dels assalariats, patronal i pensionistes perquè els representants de Govern no es trobin sempre amb majoria.

Sent lúnica elecció al país on tothom pot votar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, com s'explica que a cada elecció creixi el número de llistes i tinguem una participació tant baixa?

També ens hem fixat com a objectiu poder fer arribar al màxim de gent possible aquesta premissa, en les úniques eleccions on tothom pot votar indistintament de quina sigui la seva nacionalitat. La participació de la ciutadania és imprescindible, cada vot compta.

La CASS continua sent propietat dels cotitzants o és un instrument financer del Govern amb un botí de milers milions d’euros?

Des de la plataforma sindical de la que formem part com a junta del SEP, portem un projecte ja presentat a les comissions sobre la reforma de les pensions, en el que deixem palesa la necessitat de separar la branca general de la branca de jubilació, traspassant la primera als pressupostos generals de l’Estat. D’aquesta manera evitarem que les cotitzacions dels assalariats/des i afiliats/des a la CASS no puguin esdevenir una eina de finançament del Govern en cas d’urgència I així assegurar les cotitzacions justes dels afiliats a la CASS.

WhatsApp Image 2022 06 10 at 12.03.34 PM
Carla Guinot amb Cristina Caminal, titular i suplent de la candidatura.

Quines millores operatives de la CASS creu que s’haurien d’implementar per funcionar millor?

Creiem que els canvis que volem fer des de la modificació de la llei són un bon inici. D’altra banda, un altre dels temes que ens agradaria tractar en aquest consell és el tema del metge referent, ja que creiem que desgasta i resta efectivitat al sistema sanitari i, alhora, té un  impacte econòmic important cap als cotitzants a la CASS.

Quina valoració fa de les propostes presentades per a la reforma del sistema de pensions?

La nostra valoració es resumeix en què aquesta proposta no és social, cal un replantejament. Ja vam presentar una contrareforma o un projecte paral·lel el passat 7 de juny davant del Consell General conjuntament amb els membres de la plataforma sindical.

“El sistema del metge referent creiem que desgasta, resta efectivitat al sistema sanitari i, alhora, té un  impacte econòmic important cap als cotitzants a la CASS”

Quines altres mesures proposaria per reformar el sistema de pensions?

Entre les ja esmentades anteriorment com és la separació de la branca general de cotització amb el seu finançament via pressupostos de l’Estat, proposem augmentar la branca de jubilació fins als 30 punts percentuals per poder assolir unes pensions equilibrades amb el salari mínim interprofessional (SMI). No es pot permetre de cap manera que existeixin pensions que no arriben a la meitat d’aquest SMI. Per descomptat que som totalment contràries a l’obligatorietat de cotitzar per plans d’empresa obligatoris, com proposa la nova reforma de la CASS, ja que l’impacte sobre l’assalariat és considerable. És imperatiu fer un referèndum entre tots els cotitzants per decidir si accepten o no aquesta reforma de les pensions ja que estem parlant del seu futur com a pensionistes i la seva futura adaptació a l’estil de vida d’Andorra amb dignitat després de les aportacions que han fet amb tots els anys de feina dedicada al país.

És realment factible una reforma consensuada?

Ens presentem amb l'energia i l'optimisme que un consens és factible i imprescindible perquè la nostra gent no hagi de marxar del país. Apostem per un canvi de model social i sostenible que és factible sempre que hi hagi una voluntat política de voler fer aquest canvi.

Caldria una consulta a la ciutadania per validar la reforma?

Estem totalment a favor de la presa de decisions de manera democràtica i el màxim de representativa i legítima possible i ho considerem imprescindible, com hem apuntat abans.

El referèndum, vaja.

Insistim en la realització d’un referèndum per votar la reforma de les pensions. I també volem recordar que cal millorar la transparència en la informació sobre la gestió interna i deixar palès que aquest, el consell d’administració de la CASS, és l’únic organisme en què tots els ciutadans i ciutadanes poden exercir el dret a vot com a base d’una democràcia, independentment del seu passaport.

Etiquetes

Comentaris (29)

Trending