Tributs i Capesa 'passen' del Raonador del Ciutadà

Comentaris

El departament de Tributs i Fronteres i la companyia distribuïdora d’aigua a Escaldes (Capesa) ‘passen’ del que pugui recomanar o el que els pugui demanar el Raonador del Ciutadà en interès o per resoldre neguits de la població. Dues peticions de la institució dirigida per Josep Rodríguez han quedat sense resposta tot i els esforços de l’ens per obtenir-la. I malgrat els mesos que hagin pogut transcórrer entre el primer contacte i les gestions posteriors.

Així figura en alguns dels exemples que Rodríguez transcriu en la seva memòria de l’exercici 2016, en què va tramitar 351 expedients, dels quals 233 de verbals i 112 de formals. Aquests darrers van acabar, normalment, donant sempre la raó a l’administració. En total, dels afers resolts (88), encara no el 25% van suposar un ‘triomf’ del ciutadà queixós.

D’ofici, per exemple, el Raonador del Ciutadà, va considerar que havia d’actuar davant les moltes queixes que havia rebut per part d’administrats que pretenien contactar amb el departament de Tributs per via telefònica. Els ciutadans lamentaven que en la immensa majoria de les ocasions era impossible arribar a ser atesos. I que, en les poques vegades que els funcionaris responien al telèfon, l’espera que havien de suport era impossible.

I d’aquesta manera es veien obligats, els obligats tributaris, a haver-se de desplaçar a les instal·lacions del departament, a la Baixada del Molí, havent de fer notables cues. En relació al mateix servei i problemàtica, també s’evidenciava que la via telemàtica que hauria de contribuir a reduir els col·lapses presencials, tampoc no funcionaven. En les proximitats de dates clau per complir amb alguna obligació tributària, en molts casos el servei telemàtic experimentava errors o, directament, deixava de funcionar.

El Raonador del Ciutadà va emetre una recomanació en el sentit que “el departament de Tributs i Fronteres vulgui solucionar les mancances que presenta i solucioni els problemes d'atenció telefònica i del sistema informàtic per presentar les liquidacions d'impostos en línia, així com vulgui preveure el personal necessari per agilitzar l'atenció ciutadana per part de l'entitat pública”. Però la recomanació ha quedat en no res atès que, com s’explica en la memòria firmada per Josep Rodríguez, “aquest expedient continua en tràmit o sense resolució en no haver obtingut res- posta per part del departament de Tributs i Fronteres”.

El preu del comptador

Qui tampoc no ha respost encara que s’hi va comprometre va ser el president del consell d’administració de Capesa, Eduard López Mirmi. Un ciutadà es va adreçar al Raonador del Ciutadà en haver-li cobrat l’empresa parapública que s’encarrega de la distribució de l’aigua a Escaldes 1.500 euros per la reposició d’un comptador. Denunciava el ciutadà que se li havia cobrat el mateix que si es tractés d’una obra nova.

Segons s’explica en la memòria de la institució dirigida per Rodríguez, fins a quatre ocasions es va enviar un requeriment-demanda d’informació a Capesa. Però el Raonador no va rebre cap mena d’informació. Davant d’això, i vist els clars vincles que hi ha entre l’empresa i el comú escaldenc, la institució es va adreçar a la corporació que, en un primer moment, va recordar que la companyia opera amb total independència.

Vista la insistència del Raonador, el comú es va oferir a fer com de mediador i va recordar a l’ens defensor dels interessos de la ciutadania que Capesa estava intentant recuperar la petició formulada per l’interessat i l’expedient d’aquest. López-Mirmi, que presideix l’empresa, es va desplaçar fins a la seu del Raonador per exposar a Rodríguez el seu compromís de donar una resposta al cas. Però el cas continua sense resoldre’s per manca de resposta.

Creixement molt significatiu de les divergències entre privats

Els expedients per divergències entre privats són els que més han crescut a la taula del Raonador del Ciutadà. De fet, gairebé una tercera part dels expedients tractats són d’aquesta naturalesa (110), després d’un creixement del 31%. Quant a les administracions, qui més temes acumula, com sol ser habitual, és la CASS. 63 dels 102 expedients tramesos en matèria social tenen a veure amb la parapública de la Seguretat Social. El sector social experimenta un augment del 22,8%. El funcionament de l’administració general també acumula força expedients (87) i un increment de dossiers notable ( 16%). En canvi, les qüestions relacionades amb la Justícia estan de baixada. A més, la majoria d’aquests casos, per no dir tots, el Raonador del Ciutadà no els admet. I els deriva cap al Consell Superior de la Justícia.

 

Comentaris

Trending