La taxa d’ocupació se situa al 82,7% i la d’atur disminueix fins al 1,7%

La població assalariada estimada és de 40.974 persones i hi ha 882 persones que no treballen

Treballadors de la construcció en una obra.
Treballadors de la construcció en una obra. Toni Solanelles

La taxa d’ocupació se situa al 82,7% i la d’atur disminueix fins al 1,7%. La taxa d'ocupació és la proporció de la població que treballa respecte del total de la població activa d'un país. Es refereix al percentatge de persones que, estant en edat de treballar (a partir dels 16 anys), tenen una feina Aquest percentatge es calcula sobre la població total. La taxa d'atur és la relació entre la població desocupada i la població activa, aquella que realitza una activitat econòmica de la qual obté una remuneració.

La taxa d'ocupació suposa una disminució de 0,3 punts respecte a l’any anterior i un augment de 0,7 punts si es compara amb el tercer trimestre de l’any 2022. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 48.942 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes augmenta 0,2 punts en comparació amb l’any passat i 0,3 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació disminueix 0,9 punts en termes anuals, mentre que augmenta 1,0 punt respecte al trimestre passat.

La població assalariada estimada és de 40.974 persones, és a dir, el 83,7% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,8 punts respecte a l’any anterior i 0,6 punts si es compara amb el tercer trimestre d’aquest any.

La taxa d’atur se situa en l’1,7% de la població activa i comptabilitza 882 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució de 0,6 punts, tan anual com trimestralment. Per sexes, en termes anuals la taxa d’atur disminueix 0,5 punts pels homes i 0,6 punts per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculina es redueix en 0,6 punts i la taxa d’atur femenina en 0,5 punts.

Respecte a la taxa d’inactivitat, augmenta 0,9 punts anualment, mentre que disminueix 0,1 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 15,9% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.432 persones. Per sexes, anualment la taxa d’inactivitat masculina s’incrementa 0,5 punts i la femenina 1,5 punts. Quant a la variació trimestral, a la taxa d’inactivitat augmenta 0,4 punts pels homes, mentre que disminueix 0,6 punts per les dones.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives, d’aquesta manera a França s’ha situat en el 7,3% (-0,2 punts), a Espanya en el 12,9% % (-0,8 punts) i a la Unió Europea 27 països en el 6,1% (-0,4 punts). Les dades han estat publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending