El salari mitjà se situa 2.138,75 euros i baixen un 2,5% els assalariats

Les suspensions de contracte per la pandèmia de la Covid-19 són, en part, causants del descens en relació al mes de juliol del 2019

Un treballador de la construcció.
Un treballador de la construcció. ARXIU

El salari mitjà del mes de juliol s’ha situat en 2.138,75 euros, un decrement del 0,8% respecte al mes de juliol de l’any anterior segons les dades del departament d'Estadística del Govern. La massa salarial total del mes de juliol del 2020 és de 80,18 milions d’euros. La variació és negativa, del 3,2% respecte al mateix mes del 2019.

El mes de juliol del 2020, un total de 4.889 assalariats (8.072 el mes de juny) s’han vist afectats per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball arrel de la  pandèmia de la Covid-19, i han vist complementat el salari percebut per l’empresa amb l’aportació econòmica per part de Govern. Arrel de les Suspensions Temporals de Contractes de Treball, tant la massa salarial com el salari mitjà s’han vist afectats, sobretot en certs sectors d’activitat on s’han produït més suspensions de contractes.

 El nombre total d’assalariats del mes de juliol del 2020 és de 37.488 persones, fet que representa una variació del -2,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 38.431. La mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels darrers 12 mesos és de 39.205, el que representa una variació negativa del 0,3% respecte a les dades del període anterior.

El mes de juliol  presenta un augment del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2019, en els sectors: Educació (+5,6%), Indústries manufactureres (+5,3%), Construcció (+5,2%), Altres activitats socials i serveis personals (+4,5%), Activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials”(+3%) i Administració pública i seguretat social (+1,3%). En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors: Hoteleria amb un -15,8%, Comerç al detall, llevat de vehicles de motor amb un -5,5% i Llars que ocupen personal domèstic,  amb un -5,1% en comparació amb el mes de juliol del 2019.

Etiquetes

Comentaris (4)

Trending