Els residus sanitaris augmenten un 125% al març i a l'abril per la pandèmia

Des del gener i fins a principis d’abril s’han produït 332,32 MWh d’energia tèrmica al Centre de Tractament

Vista general del Centre de Tractament de Residus.
Vista general del Centre de Tractament de Residus. ARXIU

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dijous de manera telemàtica per fer el balanç del funcionament del CTR entre els mesos de novembre del 2019 i abril 2020 i presentar els resultats del pla de vigilància al voltant de la instal·lació de l’any passat.

Dels resultats exposats destaca el creixement del 125,2% dels residus sanitaris rebuts durant els mesos de març i abril en comparació al mateix període de l’any passat. Si entre març i abril del 2019 el Centre de Tractament de Residus va rebre 10,4 tones de residus sanitaris, enguany se n’han rebut 23,42. Val a dir que els residus de tipus sanitari segueixen un circuit específic dins la planta de valorització, de tal manera que els treballadors no poden entrar en contacte directe amb el residu, eliminant els riscos que se’n podrien derivar.

D’acord amb el Decret del 18-3-2020 d’establiment de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la valorització energètica de determinats residus i del Decret del 18-3-2020 pel qual
s’estableix la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge de residus, de manera transitòria i excepcional, el Centre de Tractament de Residus ha valoritzat energèticament 168 tones d’envasos i 209,6 tones de paper i cartró. Aquesta mesura excepcional, s’ha dut a terme entre els dies 19 de març i el 4 de maig

Aquesta gestió excepcional i temporal, va ser motivada per la impossibilitat de recepció dels residus de paper i cartró i d’envasos provinents de les recollides selectives en els centres de triatge de residus autoritzats, on la tecnologia no permetia la preparació d’aquests residus per la seva valorització sense risc de propagació del coronavirus SARS- CoV-2, i els principis de precaució i de proximitat establerts per la Llei 25/2004, del 14 de desembre.

D’altra banda, la Comissió d’Informació i Vigilància també ha estat informada de la posada en marxa, el passat 28 de gener, del circuit de cogeneració de venda de calor. Des d’aleshores i fins a principis d’abril s’han produït 332,32 MWh d’energia tèrmica. Finalment, també que s’han presentat els resultats del pla de vigilància en l’àmbit de les aigües, de la qualitat de l’aire i dels farratges per l’any 2019 a l’entorn de la instal·lació, que posen de manifest que els valors obtinguts són inferiors als llindars normatius o de referència, pel que es descarta un impacte negatiu de l’activitat del Centre de Tractament de Residus sobre el medi.

Etiquetes

Comentaris

Trending