El programa d'inserció laboral 'Tinc talent' es posa en marxa amb una prova pilot de cinc joves

L'objectiu és prevenir la desocupació i formar en la recerca de feina accions d'orientació i tutorització individuals i personalitzades i una experiència ocupacional d'una setmana en empreses seleccionades

Comentaris

El secretari d'Estat d'Economia i Empresa, Èric Bartolomé; i la directora d'Ocupació i Treball, Laura Vilella.
El secretari d'Estat d'Economia i Empresa, Èric Bartolomé; i la directora d'Ocupació i Treball, Laura Vilella. B.N.

El programa d'immersió laboral per a joves de 16 a 25 anys 'Tinc Talent' neix amb l'objectiu de prevenir la desocupació i formar en la recerca de feina. El programa inclou accions d'orientació i tutorització individuals i personalitzades i una experiència ocupacional d'una setmana en empreses seleccionades segons les característiques de cada participant.

El programa fa una preselecció de joves a partir de la base de dades dels Servei d'Ocupació. En una primera fase se'ls fa una entrevista per saber les seves motivacions i definir les seves preferències. A la fase dos hi haurà dos tallers formatius de dues hores cadascun. Se'ls explica com és el mercat laboral i com poden millorar la presentació personal. Finalment, en la darrera fase tindrà lloc una estada no remunerada d'una setmana en una empresa, on pot viure en primera persona quin és el contingut de la feina que li interessa i quines són les funcions d'aquest tipus de feina.

Aquest desembre s'ha iniciat una prova pilot amb cinc joves que ja estan a la fase tres. El Servei d'Ocupació ha signat cinc convenis amb empreses que acullen els joves. Cada empresa nomena una persona responsable encarregada de fer la tutorització i el seguiment individual del demandant d'ocupació, i de garantir la seva formació i la seva seguretat en el curs de l'experiència ocupacional. El Govern assumeix l'assegurança per accident i per responsabilitat civil.

Si supera satisfactòriament l’experiència, el demandant d’ocupació rep un certificat de l’activitat portada a terme signat per l’empresa i pel Ministeri competent en matèria d’ocupació. De fet, en el marc de l’orientació laboral, es fa el balanç de l’experiència amb el jove i s’activa la prospecció laboral per cercar un lloc de treball adequat.

-

 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending