Quatre de cada deu persones assegura tenir dificultats per arribar a final de mes

Un de cada dos ciutadans, segons l’Observatori del primer semestre, consideren que el gran problema d’Andorra és l’accés a tenir un pis i un de cada quatre lamenta que els sous són baixos

Andorra la Vella és una de les parròquies amb més augment de població.
Andorra la Vella és una de les parròquies amb més augment de població. ALTAVEU

L’habitatge s’enfila encara més com a la principal preocupació de la població. Així es torna a constatar en el nou Observatori presentat des d’Andorra Recerca i Innovació, corresponent al primer semestre del 2022. Gairebé un de cada dos dels enquestats el menciona com al principal problema d’Andorra. També destaca els salaris baixos, amb un de cada quatre sondejats, les pensions, el nivell del cost de la vida i el trànsit. Un altre punt a tenir en compte és que sis de cada deu ciutadans admeten tenir dificultats per arribar a final de mes.

El treball de camp d’aquest Observatori entre l’1 i el 12 d’abril amb fins a 753 participants. Com és habitual, es va demanar a la població quins consideren que són els principals problemes d’Andorra i la resposta ha estat força clara. El 48,8% dels entrevistats -és a dir, gairebé la meitat- va citar el preu per accedir a un habitatge. És, de lluny, la principal preocupació de la ciutadania i cal remuntar-se a l’any 2005 per trobar una dada encara més elevada. En comparació a la darrera enquesta, del segon semestre del 2021, encara s’ha enfilat dos punts.

A banda, un aspecte que es considera interessant a destacar és l’evolució del perfil de persones que el citen com a gran inquietud. Si tradicionalment eren principalment treballadors amb salaris baixos o poca formació, ara també s’ha detectat un increment en un altre col·lectiu: el d’aquells empleats qualificats. Dit d’una altra manera, fins i tot tenint un bon sou, trobar pis és un autèntic mal de cap.

En segona posició entre els problemes destacats pels participants en l’Observatori se situa el nivell dels salaris. El 24% ho citen, fet que també suposa un increment en comparació al darrer sondeig. Vinculat a aquesta, hi ha també la tercera principal inquietud: les prestacions socials i les pensions. Ho apunta un 15% dels entrevistats.

WhatsApp Image 2022 06 23 at 12.28.44 PM

Altres aspectes citats són el nivell de vida car, que ha pujat d’un 7,6% a un 12,4% o el trànsit, que se situa en un 13,9%, marcant una clara davallada en comparació al darrer sondeig. Significatiu és el fet que únicament un 0,2% dels enquestats s’han referit a la Covid-19. Queda clar que la pandèmia, per a una gran majoria del país, ha quedat enrere.

També s’ha demanat per la percepció que es té sobre la situació econòmica. El 50,5% considera que ha empitjorat en comparació al darrer any, xifra, però, inferior al 79,1% que tenien aquesta opinió el 2021, encara en plena pandèmia. Ara bé, creix la sensació que en el futur empitjorarà. El 31,5% dels enquestats consideren que l’any vinent serà més dolenta quan, el 2021, aquesta opinió només la van aportar el 18,5%.

WhatsApp Image 2022 06 23 at 12.32.42 PM

Un punt interessant és el fet que s’ha incrementat de forma notable el nombre de persones que admeten que tenen dificultats per arribar a final de mes. Si a l’Observatori del 2021, el del segon semestre, se situava en un 36,1%, ara ascendeix a un 41,7%. És a dir, quatre de cada deu interrogats afirmen aquest problema. El director de l’estudi, Joan Micó, ha posat en relleu que, per les respostes obtingudes, es constata que un dels motius d’aquesta evolució s’ha de situar en l’elevada inflació dels darrers mesos.

WhatsApp Image 2022 06 23 at 12.43.42 PM

Així es constata a l’hora d’analitzar les respostes donades per aquelles persones, un 13,7% del total (gairebé cinc punts més que el darrer sondeig) que afirmen que la seva situació econòmica personal ha empitjorat des de l’esclat de la pandèmia. Així, a l’hora de donar els motius, el que més se cita és que els preus han pujat, molt per sobre, fins i tot, dels que apunten que els han disminuït els ingressos.

Comentaris (21)

Trending