Les autoritzacions de temporers cauen un 73,8%

Les quotes que s'han utilitzat menys són la d'agències i la de comerç al detall amb una i deu respectivament

Façana de l'edifici de l'Obac, on hi ha el departament de treball
Façana de l'edifici de l'Obac, on hi ha el departament de treball ARXIU

El consum global de les quotes de temporada a 24 de gener és del 39,1%, la qual cosa representa que s'han concedit 3.548 autoritzacions menys que l'any passat, és a dir, un 73,8% menys. Cal destacar que les places de personal d'extracomunitari s'han utilitzat al 43,2%. Segons les dades publicades aquest dijous per Estadística, s'han concedit 600 permisos de treball temporal per a personal comunitari (un 62,1% menys) i 660 per a extracomunitari, és a dir, un 79,5% menys.

En la darrera temporada hi ha hagut un lleuger decrement en els temporers que han retornat al país, tot i que el percentatge es manté força constant des de la temporada 2009-2010. El grup que presenta un major nivell de retorn és el de pistes. Pel que fa la resta de grups, sector hoteler presenta una menor taxa de retorn en els treballadors comunitaris fronterers (33,3%).

El grup agències de viatge ha experimentat un descens en el retorn de treballadors temporals comunitaris i un augment en el retorn dels treballadors temporals extra comunitaris. Les quotes que s'han utilitzat menys són la d'agències i la de comerç al detall, de les quals s'han acordat una i deu autoritzacions, respectivament. Pel que fa a les ocupacions cal destacar que el grup més important, amb un 44,2% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. 

Per la temporada 2019-2020, les autoritzacions acordades per a treballadors comunitaris van disminuir un 21,7%. En canvi, pel que fa a les autoritzacions d’extracomunitaris, van augmentar un 19%. Pel que fa al global d’autoritzacions acordades, en la temporada 2019-2020, hi ha hagut un increment d’un 1,6% respecte de l’anterior. 

 

Etiquetes

Comentaris

Trending