Salut preveu tenir llest el pla director del transport sanitari “com a màxim a principis del 2021”

El ministeri té clar que durant l’any que ve es farà una nova concessió, externalitzada o no, dels serveis que ara presten entre d’altres Ambulàncies del Pirineu

Una ambulància d'ADP en ple servei.
Una ambulància d'ADP en ple servei. Toni Solanelles

El ministeri de Salut preveu tenir enllestit el pla director del transport sanitari “com a màxim a principis del 2021”. I a partir d’aquí, i en funció del que acabi establint el treball que ha de fer una comissió creada a l’efecte, s’haurà de fer una nova concessió, externalitzada o no, dels serveis que ara, entre d’altres, presta Ambulàncies del Pirineu, que ha vist com se li ha prorrogat el contracte que tenia a través de l’aprovació d’una addenda.

Les explicacions les ha dut el titular ministerial, Joan Martínez Benazet, al conseller socialdemòcrata Jordi Font, que va demanar què havia motivar l’allargament de la concessió a Ambulàncies del Pirineu. El ministre argumenta que l’impacte de la Covid va obligar a aturar el treball d’anàlisi que s’estava fent sobre el model de transport sanitari més adequat per al Principat. D’aquí l’addenda contractual acordada.

ADP continuarà prestant el servei un any més.

Relacionat

El ‘no concurs’ del transport sanitari revoluciona el sector de les ambulàncies

"S’ha prorrogat mitjançant una addenda al contracte, que exclusivament prorroga de forma expressa la vigència i durada del contracte, que s’ha establert a comptar del dia 1 de setembre del 2020 fins a la implantació efectiva del nou adjudicatari del concurs públic convocat per renovar el servei o fins al 31 de desembre del 2020, renovable fins al màxim d’un any a partir de la data de la fi del termini legal del contracte objecte de pròrroga”, s’explica en la resposta parlamentària, on també s’hi diu que “l’objectiu no ha estat prorrogar directament un any el contracte, sinó poder disposar del temps suficient sense excedir el termini màxim que estableix la llei perquè els implicats en l’elaboració del nou pla director puguin fer-lo i, conseqüentment, un cop es disposi d’aquest pla i per tant quedi establert el model de gestió desitjat, fer, si escau, la licitació”.

Si l’opció de gestió escollida és l’externalització, es vol que el SAAS tingui quatre o cinc mesos de marge per assegurar la licitació i l’adjudicació d’aquest servei d’acord amb els nous criteris establerts

Durant aquest proper mes d’octubre es reprendran els treballs de la comissió formada pel ministeri de Salut, el ministeri d’Afers Socials, la CASS, el cos de Bombers, la Creu Roja i el SAAS. "Es preveu que el nou pla director pugui estar enllestit com a màxim a principis de l’any 2021, perquè el SAAS disposi, en cas que l’opció de gestió escollida tingui en compte l’externalització, de quatre o cinc mesos per assegurar la licitació i l’adjudicació d’aquest servei d’acord amb els nous criteris establerts.”

Un cop s’hagi aprovat el nou pla director del transport sanitari i si la fórmula escollida suposa externalitzar el servei, el SAAS redactarà el plec de bases i farà la licitació del concurs per contractar el servei relatiu al transport sanitari individual no medicalitzat, atès que es tracta d’una licitació complexa i que l’anàlisi de les ofertes i la posterior avaluació s’ha de fer molt detingudament. Pel que fa als terminis, es calcula que per redactar el plec de bases es requerirà un mes a comptar de l’aprovació del nou pla director. Per a la licitació, es requerirà un període d’aproximadament tres mesos.

Etiquetes

Comentaris

Trending