Salut i Educació converteixen en obligatori el cribratge a la comunitat escolar

La doble prova, serològica i de detecció ràpida de coronavirus, es farà en un ‘stop lab’ situat a l’aparcament comunal de Prat de la Creu, rebatejat com a Centre Ciutat, a partir de l’1 de setembre

Els tests serològics també formen part del cribratge, al qual es podrà anar a peu o amb cotxe.
Els tests serològics també formen part del cribratge, al qual es podrà anar a peu o amb cotxe. Toni Solanelles

La doble prova, serològica -punxada al dit- i de detecció ràpida del coronavirus -amb l’obtenció d’una mostra faríngia- que els ministeris de Salut i Educació han disposat per a la comunitat educativa com a requisit per poder iniciar el curs escolar esdevé, a la pràctica, una obligació. Així s’entén de la carta-comunicat que els titulars dels dos departaments, Joan Martínez Benazet i Ester Vilarrubla, han anat enviat durant aquest dimarts tant al personal docent com a les famílies

El cribratge educatiu s’iniciarà l’1 de setembre i finalment es farà en un ‘stop lab’ que s’ubicarà a l’aparcament comunal vertical de Prat de la Creu, rebatejat darrerament com a Centre Ciutat, i que ja va acollir les proves durant els tests serològics massius d’Andorra la Vella que es van fer durant la primera etapa de la crisi sanitària. El personal dels centres educatius de tots els sistemes i de l’escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell seran citats per ordre alfabètic. L’1 i el 2 de setembre se cita el personal docent i no docent dels centres educatius (excepte personal del sistema educatiu francès i personal extern, que és el personal de patis i menjadors, personal de cuina, personal acompanyant de transport escolar) i personal de l’escola especialitzada. El 7 de setembre -just enmig del pont de Meritxell- es faran les analítiques al personal docent i no docent del sistema educatiu francès i personal extern de tots els sistemes educatius. Del 3 al 6 de setembre, és a dir, incloent el cap de setmana del pont, està previst fer els tests a l'alumnat.

Les exclusions s’acrediten via un certificat mèdic del metge o pediatra; els resultats de les proves efectuades a l’‘stoplab’ d’autocribratge recollits al CAP o a l’hospitall; o els resultats de les proves d’un laboratori d’anàlisi privat

D’on surt que el cribratge suposadament voluntari a la pràctica acaba sent obligatori? Quan la nota signada pels dos ministres es refereix als destinataris de les proves s’hi diu clarament: estudiants a partir del primer curs de primera ensenyança de tots els sistemes educatius i personal docent i de suport dels centres educatius. I després es deixa clar que hi ha una part de la població objectiu que es pot estalviar les proves. Quina?

“Poden excloure’s de la realització d’aquestes proves: les persones que puguin acreditar que ja han passat la malaltia; les persones que disposin d’una prova PCR o TMA negativa efectuada fora del marc d’aquest cribratge amb una data de realització inferior a set dies abans de la data d’inici del curs escolar”. Com s’acrediten les exclusions? Doncs mitjançant la presentació al centre educatiu d’una de les següents opcions: un certificat mèdic del metge o pediatra; els resultats de les proves efectuades a l’’stoplab’ d’autocribratge recollits al centre d’atenció primària o a l’hospital de dia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell; o els resultats de les proves d’un laboratori d’anàlisi privat.

Es deixa clar, a més, que “les persones han d’acudir a l’‘stoplab’ en la data i l’hora indicades amb el seu vehicle o a peu i han d’aportar la documentació de la CASS o altra documentació amb el número de cens. Caldrà aportar el document de consentiment informat signat -un document que s’adjunta en la carta enviada digitalment- i seguir en tot moment les indicacions dels agents, els coordinadors i el personal que participen en el cribratge. També s’emfatitza l’obligatorietat quan es diu que “si per causa major la persona no pot acudir a fer-se les proves en la data proposada, cal portar un justificant al ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ubicat a Sant Julià de Lòria (Edifici del Molí) i posteriorment se li proposarà una altra data”.

El curs escolar s’inicia per als alumnes de primera ensenyança el dia 9 de setembre, el dia 11 de setembre per als alumnes de ‘sixième’ del sistema educatiu francès i el 14 de setembre per als alumnes de segona ensenyança, batxillerat i FP

El cribratge té com a finalitat identificar les persones amb infecció pel coronavirus i adoptar les mesures de prevenció adequades per evitar la transmissió; contribuir a tenir una imatge de la situació actual donat que els resultats del cribratge són un indicador indirecte de la situació poblacional; determinar l’abast de la infecció per Covid en la comunitat educativa i la seroprevalència existent; iniciar el curs escolar amb les màximes garanties sanitàries ja que segons els dos ministeris la realització del cribratge permet que els alumnes s’introdueixin en les unitats de convivència sense necessitat de mascareta a dins les aules; i contribuir a augmentar el coneixement científic sobre el comportament de la infecció i la resposta immunitària a la mateixa infecció.

El ministeri de Salut, es deixa clar, contactarà directament i a la major brevetat possible i en un màxim de 72 hores amb les persones a qui es detecti un resultat positiu en la prova TMA i se seguirà el procediment d’actuació per als casos de SARS-CoV-2. Aquest procediment inclou l’aïllament de la persona afectada, la cerca de contactes en l’eventual període de transmissió i el confinament d’aquests contactes. Els resultats negatius en la TMA i els resultats de la serologia es comunicaran directament al personal docent i de suport dels centres educatius per mitjans telemàtics. Finalment es recorda que el curs escolar s’inicia per als alumnes de primera ensenyança el dia 9 de setembre, el dia 11 de setembre per als alumnes de ‘sixième’ del sistema educatiu francès i el 14 de setembre per als alumnes de segona ensenyança, batxillerat, formació professional, programa Focus 16-20 i programa Fent Camí.

Comentaris (4)

Trending