La nova concessionària del transport sanitari signa contracte i retira demandes

L’UTE composada per Ambulàncies Carlemany, Ambulàncies Valira i Egara operarà sota la denominació ATS i té tots els fronts oberts per poder rellevar ADP a mitjan mes de maig

Un vehicle d'Ambulàncies Valira en les immediacions de l'hospital.
Un vehicle d'Ambulàncies Valira en les immediacions de l'hospital. ROTATIUS

La nova concessionària del transport sanitari, la unió temporal d’empreses (UTE) formada per Ambulàncies Carlemany, Ambulàncies Valira i la catalana Egara, que al seu torn controlava ja Valira abans de presentar-se al concurs, ha signat ja el contracte per la prestació del servei amb el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Una vegada fet aquest pas, els responsables de la UTE han donat les instruccions necessàries per deixar sense efecte les accions legals que havia iniciat contra els dos processos endegats pel SAAS.

Segons les diferents fonts consultades, i una vegada es va anunciar l’adjudicació a l’esmentada UTE del transport sanitari després de la renúncia del primer adjudicatari, un altre conglomerat empresarial format formalment per l’andorrana SAS i l’andalusa SSG amb el control financer de la societat Simarro, el SAAS ha anat seguint els passos legals i administratius corresponents. La firma del contracte hauria fet desencadenar diverses accions. D’una banda, el nou concessionari s’ha de dotar de tot el material -flota de vehicles inclosos- per operar en les condicions que va establir en la seva oferta. De l’altra, ha de retirar els plets que havia endegat contra el SAAS.

Una de les ambulàncies d'ADP estacionada davant l'hospital, a Fiter i Rossell.

Relacionat

Incredulitat i desconcert entre els tècnics del transport sanitari amb els ‘canvis’ d’adjudicatari

En efecte, l’UTE en qüestió ja havia portat a la Batllia el primer procés de selecció, el que el SAAS va declarar desert. De l’altra, tenia en seu de recurs administratiu el concurs que inicialment havia acabat amb l’adjudicació a SAS-SSG. Carlemany, Valira i Egara havien denunciat diferents anomalies que consideraven que feien nul de ple dret tant un procediment com l’altre. Ara, res de tot això caldrà enjudiciar. La societat ha donat les instruccions necessàries als seus assessors legals per tal que es facin decaure les accions administratives i judicials endegades.

Paral·lelament s’estan afrontant tots els compromisos necessaris per tal de poder començar a operar en els terminis que es van proposar en l’oferta vinculant. L’UTE citada operarà sota la denominació comercial d’ATS, que són les sigles d’Andorrana de Transport Sanitari. La nova concessionària s’ha de subrogar els treballadors d’Ambulàncies del Pirineu (ADP) i segons el proposat ha d’agafar el relleu d’ADP a mitjan maig. ATS està convençuda que complirà els terminis.

Etiquetes

Comentaris

Trending