Tres de cada quatre consultes al SIAD són sobre avortament

La meitat de les dones ateses des del març del 2020, quan es va posar en marxa el servei, tenen parella i la mitjana d’edat de les usuàries se situa en 27,21 anys

Entrada del CAP que acull el SIAD.
Entrada del CAP que acull el SIAD. SFGA / JAViladot

El 75% de les consultes que es fan al Servei Integral d’Atenció a la Dona (SIAD) són sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. Des que el servei es va posar en marxa, el març del 2020, s’han atès 108 usuaris. La meitat de les dones que hi han acudit tenen parella i són de nacionalitat andorrana. La mitjana d’edat de les usuàries se situa en 27,21 anys.

El SIAD ha atès un total de 108 usuaris, 105 dels quals dones i 3 homes, des que va entrar en funcionament el març del 2020. I com ja s’havia fet evident des del primer moment, el principal motiu de consulta és l’avortament. De fet, en els tres anys llargs que fa que funciona, tres de cada quatre consultes (75%) són per aquest motiu. Així es reflexa en la informació que el ministeri de Salut ha facilitat al grup parlamentari de Concòrdia com a resposta a la demanda d’informació feta el mes de juny passat.

Des de l’executiu s’especifica que pràcticament la meitat de les usuàries (51) tenen nacionalitat andorrana, mentre que el segon grup més nombrós és el d’altres nacionalitats (15), seguit del que es desconeix la nacionalitat (14). Per darrere hi ha dones espanyoles (11) i portugueses (10).

Com s’ha dit, en tres anys i escaig en 81 ocasions el motiu de consulta és la interrupció voluntària de l’embaràs (en general), mentre la resta de motius queden a molta distància. En segon lloc s’hi situaria l’anticoncepció d’emergència (9 consultes) i per darrere, amb sis consultes cadascun, hi ha els mètodes anticonceptius i el test d’embaràs.

La Secretaria d'Estat de Salut, Helena Mas, i la llevadora del SIAD, Cristina Pérez a la porta del CAP

Relacionat

El 70% de les consultes al SIAD durant el 2022 han estat sobre avortament

D’aquesta manera, en 57 ocasions (52,78%) s’ha proporcionat informació sobre avortament a Catalunya, i en 22 (20,37%) sobre interrupció voluntària de l’embaràs en general. En 10 casos (9,26%) s’ha informat sobre planificació familiar i en 9 (8,33%) sobre mètodes anticonceptius.

Si es mira el perfil de les persones que acudeixen al SIAD, en un 50,93% dels casos són usuàries que tenen parella, un 35,19% estan solteres i un 9,26% estan cansades. Pel que fa a la mitjana d’edat, se situa en 27,21 anys. Les dades facilitades per l’executiu també recullen que 5 de les usuàries eren persones que presentaven alguna discapacitat cognitiva.

ACTUALITAT

La resposta del Govern detalla també les dades corresponents al 2023, si bé no indiquen fins a quin moment estan actualitzades. En aquest sentit, fins al moment de la resposta es registraven 21 dones que havien acudit al servei i cap home.

Del total, 12 són andorranes, 3 portugueses i 2 espanyoles. Com marca la tònica dels últims tres anys, la majoria són dones que tenen parella (14) mentre que les 7 restants estan solteres. La mitjana d’edat del 2023 és de 26,14 anys.

Pel que fa al motiu de la consulta, 16 (76,19%) són per avortament en general, 3 pel test d’embaràs, una per anticoncepció d’emergència i una altra per dubtes sobre la gestació.

En aquest sentit, la informació proporcionada ha estat bàsicament sobre interrupció voluntària de l’embaràs a Catalunya (71,43%), en dos casos sobre planificació familiar, un cop per avortament a França, un per mètodes anticonceptius, un altre per avortament en general i també per anticoncepció d’emergència.

Documents

Comentaris (1)

Trending