Protecció de Dades revisa que els procediments del cribratge massiu garanteixin l’anonimat

L’agència ha entrat d’ofici i ha fet diferents requeriments al ministeri de Salut arran dels diversos canvis que s’han anat produint sobre la gestió dels tests des que es van iniciar fins ara

Realització d'un dels tests al parc central dels bombers.
Realització d'un dels tests al parc central dels bombers. C. ESTEVE / SFGA

A contra rellotge i amb els mitjans de què disposa, però l’Agència de Protecció de Dades (APDA) està analitzant tot el protocol relatiu al cribratge massiu en relació amb el coronavirus. Tot i que la plataforma informàtica a través de la qual es va haver de fer el registre per poder-se sotmetre al test ja estava inicialment validada, els múltiples canvis que s’han fet, o com diuen fonts properes a l’agència, “els reajustaments que s’han anat aplicant”, han obligat l’ens que garanteix la protecció de les dades personals a sol·licitar més informació.

De fet, segons fonts coneixedores del procediment, l’Agència de Protecció de Dades va fer dies enrere diferents requeriments al ministeri de Salut per tal que lliurés la informació necessària relativa a l’ús que es faci de les dades sanitàries que s’obtinguin de les proves d’anticossos. El que seria el consentiment informat que tàcitament donava cadascun dels ciutadans acudint de forma voluntària als laboratoris mòbils ubicats a diversos punts del Principat tenia ja l’aval de l’agència, segons les fonts.

En aquest sentit, la plataforma de registre ja tenia un apartat on s’exposava la política de privacitat de l’operativa que, en principi, segons les fonts, ja recollia el necessari perquè fos d’acord amb la protecció de les dades personals, unes dades, a més, tan sensibles com les relatives a la salut. Les fonts consultades han remarcat que el contingut de la política de privacitat és “com el contracte que signen qui vol obtenir la informació o les dades i qui les cedeix”. Per tant, una de les qüestions que s’està analitzant és si s’està complint allò que es va dir.

La comunicació dels resultats, inicialment no prevista, o l'entrada en escena de la farmacèutica Grífols són elements nous que val avaluar

Però hi ha altres elements que cal analitzar de nou perquè inicialment no estaven contemplats. En aquest sentit hi ha, especialment, la comunicació dels resultats dels tests. Ni el ministeri ni els dissenyadors de la prova, de l’operatiu, no havien previst a l’inici facilitar els resultats dels tests. Com a mínim no després de la primera fase de punxades. Aquest aspecte, producte de les queixes ciutadanes, s’ha incorporat amb el procés ja en marxa i la fórmula per comunicar aquestes dades no s’havia contemplat, no formava part de la política de privacitat.

Per tant, l’Agència de Protecció de Dades ha de valorar si el sistema triat per comunicar els resultats garanteix eficaçment la protecció de la sensible informació que es dóna. També hi ha un altre aspecte que s’haurà de valorar i que ara mateix l’ens de control de dades encara no està en disposició d’analitzar: l’acord que es pugui formalitzar amb la farmacèutica Grífols. El ministeri va anunciar un conveni amb aquesta multinacional d’origen català però no se sap que comportarà a nivell de facilitació d’informació a Grífols. Per tant, serà un aspecte que caldrà tenir en compte.

En aquest sentit, és més que probable que l’APDA hagi de tornar a fer un altre requeriment al ministeri de Salut per tal que, en el més breu termini possible, s’aporti l’eventual conveni que s’hagi signat amb la farmacèutica i avaluar així si aquest acord amb Grífols té incidència amb les dades obtingudes en els tests o les proves mèdiques que eventualment es puguin fer amb posterioritat i si s’adiu amb la protecció de les dades.

Comentaris

Trending