Salut no ha comissat mai carn per haver estat contaminada a l’escorxador

El 2018 es van sacrificar 1.666 caps de bestiar a l’equipament nacional, on sobretot es maten vedells: els sacrificis van a la baixa però la producció de carn s’incrementa

-
-
El ministeri de Salut no ha comissat mai carn contaminada a l’Escorxador Nacional. Fa vint anys que l’equipament públic està en marxa i ha sofert un desgast més notori en algunes zones que en d’altres, però que en cap cas posen en risc real ni els animals que es traslladen a les instal·lacions escaldenques ni, tampoc, el tractament de la carn que posteriorment es distribueix per a la seva comercialització.

El cap de l’àrea de Seguretat Alimentària i Entorn del Govern, Josep Casals, ha assegurat que tots els processos de sacrifici animal des que l’escorxador està en marxa han estat “satisfactoris”. Totes les matances -des que l’animal arriba a l’equipament procedent de les respectives explotacions fins que en surten posteriorment les canals- són controlades per veterinaris. És a dir, es fa un control exhaustiu de tota la línia de sacrifici. “Si hi hagués un risc real faria un comís de la carn”, ha explicat Casals.

De l’escorxador, doncs, no n’ha sortit mai carn contaminada. I això no vol dir que els veterinaris governamentals no hagin detectat incidències o hagin hagut d’actuar. Tornant a l’explotació, per exemple, un animal que higiènicament no hagués arribat en condicions o que presentés un estat de salut dubtós. En algunes ocasions, s’ha sacrificat un animal que generava interrogants però la seva carn s’ha tractat de manera aïllada i just per analitzar-la i treure les conclusions científiques escaients.

Un informe relatiu a la remodelació de les instal·lacions posava en relleu el nivell d’oxidació de les mateixes i el perill de contaminació no desitjada

Casals no ha entrat a valorar l’informe elaborat per un enginyer agrònom que s’ha encarregat de redactar el projecte de remodelació de la instal·lació. Dit projecte incloïa un informe del propi enginyer -inclòs al plec de bases i de consulta lliure i pública- en què lamentava que el gros de les instal·lacions estiguessin oxidades o hi hagués perill per als treballadors o els animals. Perill laboral per als uns; d’estrès per als altres. Tot plegat portava que hi hagués un “perill de contaminació no desitjada”.

El responsable de Seguretat Alimentària del ministeri de Salut ha recordat, de forma sincera encara que amb un punt d’ironia, que si hi ha òxid no hi pot haver bacteris, i sobre la resta de qüestions que citava l’enginyer agrònom s’ha remès als controls veterinaris fets i als requeriments que s’hagin pogut dur a terme, encara que ha deixat clar que el propi escorxador disposa d’un pla d’autocontrol que s’aplica fil per randa. Sí ha admès Casals que “res no és etern” i que les instal·lacions han sofert un desgast que cal pal·liar. I que aprofitant la reforma necessària es farà una actuació una mica més global.

Sacrificis

Casals ha exposat aquest divendres les dades de sacrificis haguts durant el 2018 a l’escorxador. Es van matar menys animals però, en canvi, la carn produïda, en quilos, és superior, una circumstància que el cap de l’àrea de Seguretat Alimentària atribueix al bon treball que s’està fent en els plans de carn de qualitat i altres, que fa que els animals -vedells, cavalls…- assoleixin uns nivells de prestància molt superiors als que presentaven no fa pas tants anys. 

L’any 2018 es va produir un increment notable (5%) de la producció de carn, com s’ha dit, i aquest increment es deu principalment a l’augment del nombre de corders sacrificats que gairebé s’ha duplicat (1082 caps sacrificats el 2018 pels 576 caps sacrificats el 2017). També és significatiu el descens que s’ha produït l’any 2018 (-5%) en el nombre de caps sacrificats de bestiar de l’espècie bovina (884 caps sacrificat el 2018 pels 931 del 2017). Malgrat aquest descens en el nombre de sacrificis, s’ha produït un increment considerable (4%) de la producció de carn de boví (249.607 quilos de carn de boví produïts el 2018 davant dels 240.109 quilos del 2017). 

El responsable de Seguretat Alimentària ha informat també que durant l’any passat es van detectar quatre casos de triquinosi en porcs senglars. En relació amb aquesta matèria, es van recollir 85 mostres (35 de porcs senglars, 4 de porcs domèstics i 46 d’equins). Casals va destacat la importància de detectar la triquinosi -els casos localitzats són aïllats i puntuals- atès que si els efectes de la larva, que es troba en qualsevol racó, es traspassen a l’espècie humana, la repercussió pot ser molt severa.

Etiquetes

-

Relacionat

Millores a l’escorxador nacional per evitar contaminacions a la carn i perill per als operaris

Comentaris

Trending