Millores a l’escorxador nacional per evitar contaminacions a la carn i perill per als operaris

El redactor del projecte de remodelació ha detectat “oxidacions aïllades a tota la infraestructura de matança” i altres deficiències que poden posar en risc tant els animals com els treballadors

-
-
El departament d’Agricultura ha posat en marxa la remodelació de l’escorxador nacional d’animals amb l’objectiu d’adequar-lo a les necessitats actuals i renovar-lo de forma notable atès que moltes de les zones de l’equipament han quedat obsoletes. No només això: el redactor del projecte de millora, un enginyer agrònom que al seu dia va guanyar el concurs públic convocat a l’efecte, ha detectat elements a la instal·lació que poden comportar “contaminacions no desitjades” en el maneig dels animals i, per tant, a la carn. També hi ha perills i dificultats per als operaris que les obres projectades haurien de resoldre.

El ministeri de Medi Ambient té licitats els treballs de reforma de l’equipament. La reforma i les millores a realitzar, segons el plec de bases del concurs, “se centraran en la planta baixa per tal de millorar la seguretat dels treballadors, el benestar i el maneig del bestiar, pel que fa la descàrrega del bestiar a les corts, la zona de les corts i a l’accés del bestiar a cada una de les zones de sacrifici, l’atordiment i el sacrifici, i si escau les línies de feinejat fins a la zona de classificació”. 

Tot plegat servirà per “modernitzar algunes instal·lacions que han quedat obsoletes, evitar en la mesura que sigui possible contaminacions no desitjades, modificar i reforçar la línia aèria de bovins, facilitar la immobilització i l’atordiment, el sacrifici i el sagnat del bestiar (sobretot del bestiar adult), i adaptar en la línia d’ovins un sistema de contenció per facilitar l’atordiment”. En el marc de la redacció del projecte, el guanyador del concurs, l’enginyer agrònom Eduard Roca, va dur a terme una inspecció ocular analítica a les instal·lacions que juntament amb tota la documentació rebuda per part del Govern li va permetre realitzar el treball encarregat.


La reforma servirà per renovar la planta baixa d'un equipament, en general, obsolet.

 

L’autor del projecte va detectar nombroses deficiències que posen en risc tant els animals -i, per tant, la carn resultant- com els operaris. D’entrada, “s’observa oxidacions aïllades a tota la infraestructura de matança de l’escorxador”. El tècnic descriu les mancances d’espai detectades, per exemple, en el passadís de conducció dels animals, en el box d’atordit, la cubeta de sagnat i altres. I repassa, també, els processos que cal fer i les dificultats que en sorgeixen, ja que la visita d’inspecció tècnica per a la realització del projecte es va dur a terme en un dia de feinejat.

Així, per exemple, en el cas de l’espellat, que es realitza de forma manual amb l’auxili de dues plataformes elevadores, una a cada cantó de la línia aèria, resulta ser una "operació pesada pels treballadors que han de fer un sobreesforç principalment al final de l’operació”. Així mateix, “s’observa que la situació de les plataformes provoca que l’animal sense part de la pell toqui amb la plataforma i que la part exterior d’un animal toqui amb la carn de l’animal anterior, la qual cosa pot provocar contaminacions no desitjades”.

També es detecten punts crítics en el moment de l’evisceració que poden suposar infecció per a la carn animal extreta. Així, la part de la instal·lació on es du a terme l’extracció de les vísceres permet el “contacte de la canal amb la plataforma, la qual cosa pot provocar contaminacions de la carns”. Alhora, “la canal de recollida de vísceres blanques és petita i amb poca separació en alçada a la plataforma, la qual cosa provoca que, fonamentalment en el cas d’animals grans, les vísceres quedin retingudes i es tinguin de pressionar amb els peus per a que caiguin, la qual cosa pot provocar que es rebentin amb la corresponent contaminació de la zona”.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending