Sí del Govern a regular per llei la seguretat privada però demana més temps per als reglaments

La proposició legislativa promoguda pels grups de la majoria actualitza normatives preconstitucionals, estableix formació obligatòria per als vigilants i fixa la vinculació amb la policia

La proposició regula per primer cop en forma de llei la figura dels detectius i els escortes.
La proposició regula per primer cop en forma de llei la figura dels detectius i els escortes. ARXIU

“La seguretat privada és un sector important i complementari a la seguretat pública –corresponent a l’Estat– que vetlla per la seguretat dels béns i de les persones en l’àmbit privat i contribueix també a garantir la seguretat pública; per tant, es configura com un mecanisme de prevenció enfront de la comissió de delictes.” Des d’aquest punt de vista, el Govern avala la redacció d’una llei de seguretat privada que actualitzi les normatives actuals, que són anteriors fins i tot a la promulgació de la Constitució.

Així, l’executiu ha emès un criteri favorable a la proposició de llei promoguda pels grups parlamentaris que li donen suport. “El Govern considera totalment necessari actualitzar i adequar la normativa en aquesta matèria per tal d’adaptar-la a les necessitats de la societat d’avui en dia”, admet el criteri publicat aquest dilluns al Butlletí del Consell General. Ara bé, l’executiu demana, en el cas que la proposició tiri endavant, com tirarà, que es doni un marge de temps superior al d’un any inicialment previst per a la redacció dels reglaments que hauran de permetre desplegar el text.

Eva López, Joan Carles Ramos i Raül Ferré durant la compareixença.

Relacionat

Andorra tindrà per primer cop detectius i escortes reconeguts de manera oficial

La proposició regula la vigilància privada i la formació obligatòria que hauran de fer, també estableix legalment la figura del detectiu privat, dels centres de formació i la relació que tots els integrants de la denominada seguretat privada hauran de mantenir amb la policia, alhora que delimita fins on poden arribar els uns i tot el que li correspon únicament i completament al cos de l’ordre com a garant de la seguretat pública.

“Cal posar en relleu que la proposició de llei preveu un desplegament reglamentari important i el Govern considera necessari que el Consell General valori la possibilitat d’ampliar el termini d’un any fixat en la disposició final primera de la proposició de llei per elaborar els reglaments esmentats, amb l’objectiu de disposar del temps necessari per fer uns reglaments que desenvolupin de la millor manera possible els aspectes previstos legalment”, esmenta l’executiu en el seu criteri.

Tanmateix, diu el Govern en la seves consideracions, “si es decideix ampliar el termini esmentat, i per permetre una entrada en vigor de la Llei en les millors condicions, també seria convenient establir el mateix termini per a l’entrada en vigor prevista a la disposició final segona de la proposició de llei, tal com ja preveu actualment el text”.

Comentaris

Trending