Els grups parlamentaris proposen un règim laboral de caràcter especial per als artistes

Conjuntament s’ha presentat la proposició de llei de l’Estatut de l’Artista, per tal de donar més seguretat en el treball i garanties jurídiques als professionals d’aquest sector

Presentació de la proposició de llei de l’Estatut de l’Artista
Presentació de la proposició de llei de l’Estatut de l’Artista

Els grups parlamentaris del Consell General han entrat a tràmit aquest dijous la proposició de llei de l’Estatut de l’Artista del Principat d’Andorra. La finalitat que té aquest text és establir un seguit de mesures per compensar la inestabilitat amb què es troben actualment aquests professionals a causa de la temporalitat i intermitència de la seva activitat i la irregularitat dels ingressos que això comporta. Una de les propostes és que s’especifiqui un règim laboral de caràcter especial.

El text presentat aquest dijous permet dotar d’un marc normatiu i institucional adequat a la situació característica que viuen els col·lectius artístics del país i promou el teixit cultural nacional com a referent d’atracció per al desenvolupament de les arts a Andorra. Dintre d’aquest Estatut es detalla un règim laboral especial per als professionals del sector, que atorga seguretat jurídica als contractes. Així mateix, s’especifica la tipologia dels contractes, les jornades de treball, descansos i vacances. També el règim relatiu a la seguretat social, que es troba especialment ajustat a la temporalitat i intermitència de la seva activitat.

Amb la llei també es defineixen conceptes com ‘artista’ i ‘art’, i s’estableixen les persones que es poden beneficiar de les disposicions d’aquest text. També la creació d’un registre de professionals, i la Comissió Andorrana de Seguiment de l’Estatut de l’Artista, òrgan administratiu vinculat al ministeri de Cultura que té com a finalitat vetllar pel bon compliment de les practiques referents a aquest sector professional i que comptarà amb potestat sancionadora.

Comentaris

Trending