Petició a l’AREB perquè anul·li la venda “il·legal” dels CoCo’s de VallBanc

Els antics màxims accionistes de Banca Privada d'Andorra exigeixen que es faci marxa enrere en el procés de compravenda dels bons convertibles per la manca de concurrència i publicitat

-
-
Els accionistes majoritaris de Banca Privada d'Andorra (BPA) fins a la seva intervenció i nacionalització, els germans Higini i Ramon Cierco més l'antic CEO de l'entitat Joan Pau Miquel, exigeixen a les autoritats andorranes que anul·lin el procés de compravenda dels bons amb els que de forma artificiosa el fons americà JC Flowers va compensar els actius rebuts de l'Estat andorrà un cop nacionalitzada BPA per donar lloc al que avui és VallBanc. 

La petició se sustenta en el fet que la venda dels també coneguts com a CoCo's no va seguir els mecanismes de concurrència i publicitat que estableix la llei aprovada expressament per gestionar l'anomenada crisi de BPA. El procediment, en aquest sentit, es considera anòmal i il·legal. Aquesta llei recull que el procés de venda del negoci de qualsevol entitat bancària que es trobi en fase de resolució s'ha de regir per un procediment de concurrència que sigui transparent, al qual se li doni publicitat, que sigui neutral i no afavoreixi ni discrimini cap dels potencials adquirents al mateix temps que s'adoptin les mesures per evitar situacions de conflicte d'interessos i es maximitzi el preu de venda de l'actiu que es posi al mercat. 

La família Cierco i Miquel denuncien que aquests passos no s'han seguit i l'Agència estatal andorrana de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), a qui se li acaba de formular oficialment i legalment la petició, ha de deixar sense efecte la venda dels bons convertibles, que VallBanc va emetre per un valor de 70 milions d'euros en el marc del traspàs del banc pont l’abril del 2016 i el seu màxim i únic accionista, JC Flowers, ha acabat adquirint per només 12,8 milions, sense que s'hagi posat públicament en marxa cap concurs com fixa la normativa.

Els controvertits actius van ser valorats inicialment, en ser traspassats, en 70 milions d'euros, xifra que els propis auditors de VallBanc van elevar fins a 96 milions

Els bons convertibles (CoCo’s) els va emetre VallBanc pel valor citat per compensar BPA -entitat gestionada per l'Estat andorrà a través de la AREB- dels actius i béns que l'entitat intervinguda traspassava al nou banc. Aquests actius van ser valorats inicialment, en ser traspassats, en els 70 milions d'euros citats, xifra que els propis auditors de VallBanc van elevar fins a 96 milions, generant ja un benefici extraordinari injustificat per a la nova entitat. 

Al cap de poc més de dos anys, i amb la deguda autorització de la AREB, JC Flowers va comprar aquests bons a BPA per un valor molt inferior (12,8 milions), amb la qual cosa, i de fet, acabava adquirint uns actius de els que encara avui se serveix per, com a mínim, 83,2 milions d’euros menys del que estan valorats en el seu propi balanç, causant així un clar perjudici a l'Estat andorrà ia aquells clients -com els propis Cierco- que encara els són de BPA.

L'incompliment legal denunciat pels antics màxims accionistes de l'entitat bancària andorrana sembla més que clar. El butlletí oficial del Principat d'Andorra (BOPA), encarregat de publicitar qualsevol decisió de l'administració pública del país, no ha publicat mai que hi hagués un procés obert de compravenda dels bons convertibles en accions. També és més que evident el conflicte d'interessos entre VallBanc i JC Flowers. Per tot això s'exigeix ​​a la AREB que de marxa enrere a la venda dels CoCo 's i ordeni l'anul·lació del procediment.

Comentaris (1)

Trending