La revisió del pla d’urbanisme d’Escaldes, camí del Constitucional

El propietari d’una parcel·la al Madriu, que fa anys que batalla contra l’aprovació del POUP, ha vist ara com el Superior ha refusat l’incident de nul·litat presentat contra la sentència que no li donava la raó i, ara, tot apunta a la presentació d’un recurs d’empara

Casa comuna d'Escaldes-Engordany.
Casa comuna d'Escaldes-Engordany. Comú d'Escaldes-Engordany

La darrera revisió del pla d’urbanisme d’Escaldes-Engordany té molts números d’acabar al Constitucional. Tot fa pensar que aquest serà el següent pas del propietari d’uns terrenys, situat en part a la vall del Madriu, que el va impugnar davant la justícia, tot estimant que la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) s’havia excedit en les seves competències en introduir modificacions al document provisional que, a més, no van poder ser objecte d’un nou període d’exposició pública. El Superior no li va donar la raó i, ara, també ha desestimat l’incident de nul·litat presentat.

Tot el procés es remunta a l’aprovació de la revisió del POUP el 2018. El recurrent és propietari d’una parcel·la que, en el primer pla, ja no tenia cap edificabilitat, en estar dins de l’àmbit de protecció del Madriu. El comú va aprovar una primera versió del document amb uns canvis per permetre una transferència d’aprofitament urbanístic. Aquesta va ser la que es va exposar públicament.

Posteriorment, però, la CTU va pronunciar-se desfavorablement a aquesta modificació. Per tant, l’aprovació definitiva del POUP el juny del 2018 recollia el contingut d’aquest informe i, per tant, es va fer sense els canvis inicialment previstos. El propietari afectat va anar llavors a la justícia considerant que s’estaven vulnerant els seus drets.

El propietari afectat denuncia que, al seu entendre, la CTU va envair competències quan va modificar el POUP inicialment aprovat i, a banda, considera incorrecte que la versió revisada no fos sotmesa a exposició pública

Entenia, en primer lloc, que havent hagut canvis substancials en el pla, calia un nou tràmit d’informació pública que no es va produir. A banda, acusava la CTU d’envair competències comunals amb una decisió que a més afectava directament la seva parcel·la. Primer Batllia i, després, el Superior van desestimar les seves pretensions.

La segona sentència es va donar a conèixer el passat gener. Posteriorment, el propietari ha presentat un incident de nul·litat, també davant la segona instància administrativa. Argumentava que la resolució “incorre en incongruència omissiva” i que s’han vulnerat els seus drets constitucionals. En concret, fins a tres articles.

El primer, el 3.2, que “garanteix els principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorables, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d'interdicció de tota arbitrarietat”. El segon, el 10, que proclama el dret a obtenir una decisió fonamentada. I el tercer, el 27: a la propietat privada.

Ara, el Superior ha desestimat l’incident. De fet, es tracta del pas previ habitual per poder presentar un recurs d’empara davant el Constitucional. Tot fa pensar que serà la propera etapa del procés judicial.

Comentaris (1)

Trending