Naturland acumula un deute entre bancs i comú de 12,5 milions d’euros

El darrer dia de l’exercici passat la societat Camprabassa tenia vuit préstecs vius, els primers dels quals vencen el 2029 i el darrer, el 2037

El tobotronc continua sent una de les grans atraccions de Naturland.
El tobotronc continua sent una de les grans atraccions de Naturland. arxiu

La societat Camprabassa, que comercialment es coneix amb la denominació de Naturland, té un deute acumulat entre entitats bancàries i comú de 12,5 milions d’euros. A 31 de desembre, l’empresa que explota els paratges de la Rabassa de Sant Julià tenia, vius, vins a vuit préstecs, els primers dels quals vencen el 2029 i el darrer, el 2037. El deute amb els bancs és de 7,25 milions i amb la corporació laurediana, de 5,25 milions d’euros més, segons els documents d’auditoria als quals ha tingut accés l’Altaveu.

Certament, els auditors avisen dels riscos que manté la societat. Però també posen en valor altres elements, com els compromisos contrets vers la societat pel propi comú de Sant Julià, el pla de viabilitat engegat per Camprabassa i, en aquest marc, tota la reestructuració financera i d’altre tipus que s’està duent a terme, i la millora de la facturació, el 2022, respecte de les previsions. De fet, indiquen les fonts consultades, també, que a nivell d’endeutament la millora respecte del 2021 és substancial gràcies a la conversió de 6,4 milions d’euros de deute en accions. Hores d’ara, el valor comptable de les accions és de 0,07 euros cada participació.

Visitants en una de les activitats de Naturland aquesta Setmana Santa

Relacionat

Naturland tanca 2022 amb la xifra més alta d’ingressos i fa un primer pagament al comú

Tornant al deute, i més concretament als préstecs bancaris, hi ha vuit línies (quatre al Crèdit, dues a l’antic BancSabadell ara MoraBanc, una a MoraBanc directa i una darrera a Andbank) el capital inicial global de les quals era de pràcticament deu milions d’euros. Per ser exacte, la suma dona un resultat de 9.932.358 euros. El capital pendent és de 7.244.732 euros, essent les partides més voluminoses una al Crèdit (1.860.755 euros) i una altra a l’antic BSA Banc (1.564.141 euros). L’informe d’auditoria específica tot de detalls. Així, per exemple, els préstecs més cars s’estan abonant a Euríbor més un 3% (tres casos) i el més barat, Euríbor més 0,105%.

Quant als venciments, la majoria caldria cancel·lar-los al 2029 i després també n’hi ha un parell que haurien d’arribar al 2036 i un darrer que s’allarga fins al 2037. Per cert, que dels 7.244.732 euros de capital pendent encara, n’hi ha 6.368.069 euros que estan ‘programats’ a llarg termini i 876.664 euros a curt termini.

COMÚ

Dins l’informe d’auditoria i la comptabilitat de Camprabassa, això és de Naturland, apareix també els deutes amb empreses associades. En la seva totalitat, és el deute amb el comú, que a 31 de desembre del 2021 presentava un saldo de 4.667.996 euros i un any després aquesta mateixa partida presenta un saldo de 5.258.084 euros. Es tracta, segons el document, d’una línia de crèdit participació.

Una imatge d'instal·lacions de Naturland.

Relacionat

La bona facturació de Naturland el 2022 no ha evitat tancar l’any amb unes pèrdues de 800.000 euros

El límit de l’esmentada línia és de 9.700.000 euros. A partir del 31 de desembre del 2021 els interessos meritaran segons el dipositat. El total d’interessos meritats i el capital disposat retornarà amb data límit a 31 de desembre de 2036, data de venciment de la línia de crèdit. El tipus d’interès és de l’1,25% fixa i un variable en funció del resultat comptable de la societat. A 31 de desembre de l’any passat, com s’ha dit, el disposat de l’esmentada línia de crèdit és de 5.258.084 euros.

Comentaris (10)

Trending