Només un suspès entre candidats escolars en les proves per obtenir el títol de batxiller

Els resultats quant als candidats lliures i els exàmens relatius al batxillerat professional són sensiblement pitjors però el ministeri d’Educació valora satisfactòriament les notes

-
-
Només un dels estudiants que es va presentar a les proves per obtenir el títol de batxiller en el marc de la formació reglada i continuada no va aconseguir superar-les. El nombre de suspensos és més elevat entre els candidats lliures i, també, entre aquells que cursaven la modalitat del batxillerat professional. Els exàmens s’han fet entre aquest mes i el passat.

L’únic suspès en la Prova Oficial de Batxillerat (POB) de presentació ordinària va cursar la modalitat científica i tecnològica. Per tant, l’índex d’aprovats és del 99,29% segons les dades que ha fet públiques aquest divendres el ministeri d’Educació. Des del departament es valoren molt positivament els resultats i, especialment, “els elevats percentatges d’aprovats de la POB i de la POB PRO per la importància que té aquest diploma per al futur dels alumnes, que els permet accedit a l’ensenyament superior o bé incorporar-se al món laboral”.

A la convocatòria 2018 es van inscriure 164 candidats (144 escolars i 20 lliures). Dels 164 candidats inscrits se’n van presentar 152 persones (141 escolars i 11 lliures). Dels 141 candidats escolars, 140 obtenen el títol de batxiller, xifra que situa el percentatge global d’aprovats en del 99,29 %. Pel que fa a la modalitat de candidat lliure de la POB el percentatge global d’aprovats és del 36,36 %. Dels 11 candidats lliures, 4 obtenen el títol de batxiller i 7 segueixen el procés d’obtenció del diploma, ja que disposen de 5 convocatòries per obtenir el títol de batxiller, i es presenten als exàmens de la POB de manera esglaonada. 

Respecte als resultats de la POB PRO, el 76,92% dels candidats l’han aprovada. A la convocatòria 2018 es van inscriure 57 candidats (52 escolars i 5 lliures). D’aquests, es van presentar la totalitat dels candidats escolars i 3 de lliure. Dels candidats escolars, 40 obtenen el títol de batxiller professional, xifra que situa el percentatge global d’aprovats en el 76,92 %. Quant a la modalitat de candidat lliure, el percentatge global d’aprovats és del 66,6 %. Dels 3 candidats lliures, 2 obtenen el títol de batxiller professional en activitats físiques esportives i de lleure, i 1 candidat del batxillerat professional en estètica, cosmètica i perfumeria segueix el procés d’obtenció del títol.

Comentaris

Trending