Les matrícules ja llueixen la P després de dos anys i mig d’N

La pandèmia no ha frenat en excés el canvi de numeració en les plaques dels vehicles

Una matrícula ja amb la numeració encapçalada per la P.
Una matrícula ja amb la numeració encapçalada per la P.

És, com aquell que diu, la mitjana de temps que les darreres lletres de les plaques de matrícula han trigat en canviar: dos anys i mig. Trenta mesos mes amunt o més avall. I és el que ha trigat en aparèixer la P després de la N. Poc menys d’aquests dos anys i mig tot i la pandèmia haguda pel mig que, a priori, va fer caure les matriculacions tot i que després han recuperat el ritme.

Les darreres setmanes s’han començat a matricular amb plaques que ja llueixen la P -sempre, és clar, que no s’esculli una identificació personalitzada pagant el ‘suplement’ regulat per aquest concepte, i estipulat normativament-. Va ser el mes de maig quan es va procedir a fer el canvi en la lletra que procedeix la numeració. Els deu mil números que van entre el 0000 i el 9999. Una P que segueix una N. La O s’ha deixat en el camí perquè no es confongui amb el 0 (zero).

La primera N es va matricular el desembre del 2018. I la primera P ha aparegut el maig d’aquest 2021. Per tant, fa o no fa, els dos anys i mig que fonts de l’Automòbil Club (ACA), l’entitat que s’encarrega de les matriculacions, han explicat que va ser el temps, també que va trigar en aparèixer l’N després de l’M o l’M després de l’L, encara que aquest darrer salt potser va ser una mica més ràpid. En tot cas, però, només una mica.

Comentaris (1)

Trending