L'entrada de vehicles cau un 24% aquest any

El descens és més important entre els provinents d'Espanya (25%) que en els de França (22%) i el mes d'octubre ha continuar la tendència a la baixa

Un cotxe passa per la duana del riu Runer.
Un cotxe passa per la duana del riu Runer. Altaveu

Entre els mesos de gener a octubre s’ha produït una disminició del 24,1% en el nombre de vehicles que han entrat al país en relació amb el mateix període de l'any passat. El descens és el 25,1% dels provinents d’Espanya i un decreixement del 22,1% dels provinents de França. Les dades han estat publicades pel departament d'Estadística del Govern.

La pandèmia de la Covid-19 ha tingut la seva repercussió en l'entrada de vehicles. El mes d'octubre n'han entrat 315.601, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes d'octubre de l’any anterior del  6,5%. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació ha estat del +0,3% i per la frontera francoandorrana del -18,9%.

El nombre de vehicles que ha entrat durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.406.325; això representa una variació del -18,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.174.261 vehicles. Pel que fa a les dades ajustades, les variacions mensuals del total de vehicles presenten una tendència a la baixa, en els darrers quatre mesos i en aquest mes d'octubre es situa en un -0,1%.

Les variacions mensuals de l’entrada de vehicles per la frontera hispanoandorrana mostren una tendència a la baixa, tot i que positiva, en els darrers quatre mesos, situant-se en un +0,1%. Pel que fa a les variacions mensuals per la frontera francoandorrana, presenten una tendència a l'alça en els darrers cinc mesos, situant-se en un +0,6%. 

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending