Més de dos-cents eventuals de l'administració tenen dret a ser compensats si no se'ls renova

Comentaris

Més de dos-cents eventuals de l\'administració tenen dret a ser compensats si no se\'ls renova
Més de dos-cents eventuals de l\'administració tenen dret a ser compensats si no se\'ls renova

El Govern reconeix que ara mateix a l’administració hi ha més de dos-cents treballadors eventuals que tenen dret a una indemnització si els seus contractes no són renovats. Això sí, encara que hagin enllaçat més de tres contractes seguits sense una interrupció de seixanta dies no obliga a fer-los fixes. Es tracta de personal contractual que es regeix, normativament, per una mena de mix entre la Llei de la funció pública, que estableix una part dels seus drets i deures, i el Codi de relacions laborals, que principalment regula les qüestions indemnitzatòries.

Aquestes explicacions s’emmarquen en una pregunta presentada per la consellera general socialdemòcrata Rosa Gili, que va demanar a l’executiu que respongués per escrit a un seguit de neguits en relació a la situació del personal eventual de l’administració. En el marc d’aquesta resposta escrita, el Govern reconeix que hi ha 202 eventuals que han enllaçat més de tres contractes sense una interrupció superior a seixanta dies. Per tant, ara ja han generat un dret de compensació en el moment que no se’ls renovi.

On més eventuals es troben en aquesta situació és a Educació. El departament en concret té 147 persones que han acumulat més de tres contractes seguits sense parar. La immensa majoria d’aquests (129) cal cercar-los a l’Escola andorrana. El volum ja és molt inferior a la resta de departament de l’administració. Per quantia, el següent grup caldria cercar-lo a Afers Socials, que ostenta disset persones en la situació discreta.

Amb la resposta donada per Govern, es consolida o, com a mínim, a l’executiu no li queda més remei que fer-se seva la recent jurisprudència judicial. Si s’enllacen més de tres contractes i no hi ha la interrupció preceptiva, l’eventual té dret a una compensació. “L’article 19 del Codi de relacions laborals s’aplica als contractes dels agents de l’administració de caràcter eventual als únics i exclusius efectes indemnitzatoris, fet que comporta la necessitat d’indemnitzar per tal de resoldre dites relacions, però no implica, en cap cas, la seva integració com a funcionaris ni els contractes temporals successius esdevenen indefinits”, s’explica en una de les respostes.

I s’hi insisteix posteriorment quan es diu que “la successió de contractes el que comporta són efectes indemnitzatoris i preavís en cas d’acomiadament no causal com queda previst en el Codi de relacions laborals. No obstant, l’article 91 de la Llei de la funció pública disposa que els contractes successius en cap cas donen dret a esdevenir indefinits”. I s’hi afegeix: “Les relacions d’aquestes persones amb l’administració són de naturalesa contractual i per tant se’ls aplica la normativa laboral amb condicions laborals distintes.”

I quines serien aquestes diferències? Una altra resposta ho explica: “Hi ha condicions laborals distintes pel que fa a la retribució d’hores extres o guàrdies tenint en compte que als eventuals se’ls apliquen les disposicions del Codi de relacions laborals i als agents de l’administració de caràcter indefinit se’ls aplica el reglament de sistemes de compensació. Tampoc no és d’aplicació als treballadors eventuals tot el que preveu la Llei de la funció pública pel que fa a carrera professional, triennis, jubilació i règim disciplinari, ni el reglament de formació del personal de l’administració general.”

Comentaris

Trending