Més de 350 nois i noies d’entre 13 i 17 anys van ser tractats l’any passat per algun tipus de trastorn o addicció

-
-
Un total de 356 nois i noies d’entre 13 i 17 anys van haver de ser atesos durant el 2017 ja fos al servei de Salut Mental o a la Unitat de Conductes Addictives (UCA) per ser tractats dels seus trastorns o addiccions. Nou d’aquests joves han estat ingressats durant el que portem d’any en dos centres terapèutics catalans amb els quals hi ha convenis firmats. Dels nou, set encara mantenen l’ingrés hores d’ara.

Salut Mental va atendre durant l’any passat 316 pacients diferents que van generar un total de 1.821 visites. En aquest marc, el trastorn més tractat -que afecta pràcticament a un centenar de pacients- és del dèficit d’atenció. El segueix l’adaptatiu (60 pacients), l’espectre autista (31) i la depressió major i l’ansietat (28). Quan a l’UCA, s’hi van tractar un total de 40 pacients per addiccions, que van generar 334 visites més.

De tots aquest joves, nou han estat ingressats en els dos centres catalans amb els quals els serveis especialitzats andorrans hi tenen els preceptius convenis signats, i que són Amalgama 7 i l’Institut de Trastorns Alimentaris (ITA). Els trastorns alimentaris han obligat a fer set ingressos, dos més dels ingressos han estat motivats pels trastorns de conducta i un altre per addiccions. Finalment hi ha dos casos que combinaven addicció i trastorn de conducta. D’aquells nou casos ingressats durant el que portem d’any, set continuen en peu.  

Totes aquestes dades consten en una resposta feta pel Govern a una pregunta parlamentària formulada pel conseller general progressista Víctor Naudi, que es va interessar per diversos aspectes relatius a la infància i la joventut i els trastorns addictius. Entre altres coses, el parlamentari s’interessava pel cost que suposen els centres terapèutics als quals cal enviar periòdicament els joves andorrans (a banda dels dos amb els quals es té conveni, també s’ha hagut d’emprar centres no convencionats per la CASS com PRISMA o Font Fregona).

En la resposta, el Govern explica que des del 2015 fins aquest setembre passat, el Govern ha hagut de sufragar directament 439.628 euros. El que han d’abonar les famílies depèn de molts factors. La meitat dels menors que han hagut de ser ingressats durant aquest any en centres terapèutics catalans gaudeixen del 100% de la cobertura de la CASS, per exemple. A títol d’exemple, la tarifa ordinària a Amalgama-7 és de 4.300 euros mensuals per jove ingressat. La tarifa d’ITA és de 110 euros diaris.

Comentaris

Trending