Menys desigualtat a Andorra que a Espanya o França

El departament d’Estadística de Govern està treballant en l’elaboració d’una enquesta sobre les condicions de vida i el CRES demana la percepció subjectiva que la població té sobre la felicitat

-
-
Els càlculs fets pròpiament pel departament d’Estadística de Govern o per consultores externes i que permeten extreure indicadors que reflecteixen el nivell de desigualtat que hi ha una societat indiquen que a Andorra tant el 2016 com el 2017 hi ha menys desequilibris socials que a Espanya o França. Tant Estadística com el Centre de Recerca Sociològica (CRES) estan treballant en l’elaboració d’enquestes sobre condicions de vida o percepcions sobre la felicitat.

Aquestes dades es troben recollides en una resposta oferta pel Govern a una pregunta parlamentària efectuada pel conseller general i líder parlamentari socialdemòcrata Pere López. El conseller del PS demanava entre altres quins indicadors o índex relatius a la desigualtat, a la qualitat de vida i a la felicitat dels ciutadans empra Govern en la gestió del dia a dia. I si, per exemple, s’empra l’índex de Gini.  

En una de les respostes s’explica que “el coeficient Gini és un indicador de desigualtat comprès entre 0 i 1, on 0 correspon a la màxima igualtat i l’1 correspon a la màxima desigualtat. L’índex de Gini és el coeficient de Gini multiplicat per 100”. I s’hi afegeix que “l’any 2003 amb l’Enquesta de Pressupostos Familiars es va calcular aquest índex. Posteriorment i utilitzant els resultats del anys 2014, 2015 i 2016 es va tornar a calcular per part del departament d’Estadística del Govern”. El 2003 l’esmentat índex per a Andorra era del 0,2721 mentre que a Espanya, segons el Banc Mundial, la mateixa dada era del 0,318 i a França del 0,314. Tretze anys després, el 2016, Andorra reflectia un 0,2796 mentre a Espanya el mateix indicador era del 0,345 i a França del 0,293. En aquests dos darrers casos les dades sorgien d’Eurostat. 

Com remarca el Govern en la seva resposta, “es pot veure amb els resultats anteriors que el coeficient Gini no mostra increments en la desigualtat a Andorra entre els anys 2003 i 2016, i continua amb valors inferiors als estimats en els països veïns”. S’afegeix que “l’empresa externa que va elaborar l’auditoria d’eficàcia i eficiència dels serveis socials i sociosanitaris ja va incloure l’índex Gini, essent d’un 27,2 al 2017. Una dada molt millor que la que tenen els nostres països veïns (Espanya amb un 36 i França amb un 32,3), la qual cosa mostra que les desigualtats a Andorra són inferiors”.

En la mateixa resposta s’explica que “el departament d’Estadística del Govern d’Andorra ha iniciat l’Enquesta de condicions de vida (ECV), operació estadística harmonitzada dins de la Unió Europea que té com a objectiu obtenir informació sobre la renda i les condicions de vida de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social” i que “el Centre de Recerca Sociològica està realitzant el treball de camp relatiu a l’Enquesta mundial de valors, en què es demana la percepció subjectiva que la població té sobre la felicitat i que estarà disponible a finals d’any”.

Etiquetes

Comentaris

Trending