Govern crea un nou reglament per a frenar la contaminació lumínica

El text també crea unes pautes a l’enllumenat exterior i servirà per reduir el consum energètic

Marc Rossell a la presentació del nou reglament.
Marc Rossell a la presentació del nou reglament. Govern d'Andorra

El secretari d’Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell ha presentat el nou reglament creat per frenar la contaminació lumínica i reduir el consum energètic de l’enllumenat exterior. Rossell ha explicat que l’objectiu és promoure un ús racional d’aquestes il·luminacions, afavorir l’estalvi i disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, principalment.

És la primera vegada que aquests aspectes compten amb qualsevol tipus de regulació a Andorra, “això respon a diferents aspectes, sobretot a l’estratègia nacional del paisatge, on es va veure la necessitat de regular la contaminació lumínica”.  Així mateix, també es fa referència a la llei d’impuls de la transició energètica, que indica que els sistemes d’enllumenat públic han de ser de molt baix consum.

D’aquesta manera, al nou reglament es defineixen criteris d’estalvi, eficiència i prevenció. Rossell ha posat com a exemple que “no es permetrà il·luminar directament les masses d’aigua, produint així un impacte sobre la fauna”. Així mateix, també s’establiran elements per regular la quantitat de llum a les necessitats de l’activitat que es vol dur a terme i dirigir-la a les àrees que s’hagin d’il·luminar.

Un altre aspecte que recull aquest reglament és la limitació horària dels aparadors comercials, rètols i panells publicitaris, entre d’altres, que sols podran estar encesos fins la una de la matinada. “Seran una excepció aquells que necessitin d’il·luminació després d’aquesta hora per poder oferir els seus serveis”. Els esdeveniments solament podran encendre les llums dues hores abans i una hora després. Entre altres esdeveniments reglamentats.

Rossell ha indicat que també es regularà el disseny de les noves instal·lacions i dels possibles canvis de les actuals, “tot i que no s’obligarà a canviar aquelles llums que no ho necessitin, esperarem a que acabin la seva vida útil”. Per exemple, la temperatura màxima serà de 3.000K i caldrà evitar la llum blanca, així com la il·luminació del cel.

Per a aplicar aquest reglament es preveu una moratòria de tres mesos per a l’aplicació de la normativa, una vegada publicada al Bopa. Al text també es defineix que, tots aquells enllumenats exteriors existents amb làmpades de vapor de mercuri d’alta pressió s’han de substituir abans de l’1 de gener del 2023, així com els panells publicitaris que tenen llums amb un flux lluminós d’hemisferi instal·lat superior al 50% ho hauran de fer abans de l’1 de gener del 2025.

Etiquetes

Comentaris (1)

Trending