Malestar en el món jurídic per la composició del tribunal que va avaluar l'últim concurs de batlles

Comentaris

Malestar en el món jurídic per la composició del tribunal que va avaluar l\'últim concurs de batlles
Malestar en el món jurídic per la composició del tribunal que va avaluar l\'últim concurs de batlles

El darrer procés de selecció de batlles i fiscals està generant molta crítica i malestar entre els juristes del país. El president del Tribunal Superior, Josep Manel Abril Campoy, formava part del tribunal que havia d’avaluar els candidats. I entre els candidats hi havia una secretària del mateix organisme judicial que, finalment, ha guanyat la plaça de batlle en quedar la segona millor puntuada. La persona que va obtenir la puntuació més alta va optar pel lloc de fiscal adjunt que també estava en joc.

La remor de fons a la seu judicial, on ja treballen algunes de les persones que es van presentar al concurs, i també entre diversos juristes i llicenciats en Dret que van participar del procés és més que evident. El malestar s’ha fet arribar oficiosament al Consell Superior de la Justícia però no consta que hi hagi cap impugnació del concurs. “Ningú no vol problemes; sols queda el dret a ‘pataleig’”, han assegurat les fonts, que consideren que la cúpula judicial està duen de forma molt laxa i poc acurada tots els processos de selecció de nou personal.

Sia com vulgui, Abril, superior jeràrquic ja abans del concurs de la persona que finalment s’ha adjudicat la plaça de batlle en joc, va participar directament en la revisió i correcció de tres de les proves, les referides a dret administratiu, a dret civil i a procediment civil. Alhora, i segons les fonts, també hauria emès la seva opinió general sobre el comportament global de la concursant alhora de valorar-la definitivament.

Malgrat que les fonts consultades no dubten de la professionalitat dels uns i els altres ni posen en qüestió, tampoc, les mesures que s’adopten per garantir la confidencialitat de les proves i l’anonimat dels exàmens, al seu torn manifesten el malestar perquè des del punt de vista formal o ètic s’obren molts interrogants per la connexió entre un dels membres destacats del tribunal i una de les persones concursants. Alhora, les mateixes fonts també han criticat que el Consell Superior de la Justícia no estableixi de forma definitiva com es ponderaran els mèrits fins que no s’han rebut els currículums dels interessats o participants en el concurs.

Comentaris

Trending