El consens per la llei d'estat d'alarma puja les sancions a 15.000 euros

Eric Jover diu que no es preveu aplicar-la ara

-
-
El ministre portaveu, Eric Jover ha dit que l'estat d'alarma pot durar un màxim de 15 dies prorrogables, i pot restringir la mobilitat de persones, vehicles i mercaderies; requisar alguns béns o ocupar certs espais per a fins públics. La intenció, però, no és aplicar-la ara. Les sancions per incomplir-la seran de 15.000 euros. A l'esborrany, la xifra era de 5.000 euros però després de les converses amb els grups parlamentaris s'ha vist augmentada.
 

Jover ha explicat explicat que el consell de ministres ha aprovat el projecte de llei qualificada dels estats d’alarma i emergència. El text desenvolupa l'article 42 de la Constitució, que possibilita limitar o suspendre temporalment l'exercici de determinats drets fonamentals.  

En el seu articulat es regula l'estat d'alarma, la forma de la declaració i els seus efectes. També contempla específicament l'estat d'emergència, regulant-ne la forma de la declaració, i desenvolupa les diferents mesures que s'hi poden adoptar. La normativa estableix les normes comunes a ambdós supòsits, la necessitat de donar publicitat a les declaracions; l'atribució de la competència al cap de Govern, que la pot delegar, en tot o en part, a un o més ministres. 

Les dues lleis, que han estat consensuades entre la majoria i l'oposició, seran aprovades en una sessió de Consell General que començarà dilluns a les deu del matí, adaptant-se a les  les mesures excepcionals adreçades a evitar més contagis ocasionats per la Covid-19 i alhora respectar la proporció de la representació de totes les forçes polítiques.

A la sessió no hi podrà accedir el públic ni els mitjans de comunicació. Les entrades i les sortides de l'hemicicle seran esglaonades i hi haurà només 14 consellers en representació dels cinc grups parlamentaris.

 

 

 

Comentaris (5)

Trending