Les constructores anuncien que es veuen abocades a promoure ERTO’s generalitzats

L’associació de contractistes avisa que promourà accions legals per reclamar indemnitzacions a l’Estat pels perjudicis que els estan causant moltes de les decisions adoptades arran de la Covid-19

-
-
L’Associació de Contractistes d’Obres (Acoda) anuncia que ha recomanat als seus afiliats que comencin a preparar de forma generalitzada expedients de regulació de treball, que suposaran la suspensió de desenes de contractes. Consideren els contractistes que les mesures adoptades pel Govern no fan res més que abocar-los a haver d’activar els ERTO. Alhora, adverteixen l’administració que tan com faci falta, promouran accions legals per reclamar indemnitzacions a l’Estat vist que moltes de les decisions adoptades en el marc de la crisi del coronavirus els estan generant greus perjudicis.

En un extens comunicat en què, per exemple, demanen que no s’aturin els projectes que ja estaven en marxa o que s’havien inclòs en el pressupost per al 2020, i expliquen, tal i com ja va avançar l’Altaveu, que han demanat mesures que no s’han tingut en compte. I que continuen exigint disposar de manera urgent d’una planificació d’obertura programada de l’activitat econòmica, com a mínim quant al seu sector. En el comunicat diuen que han enviat, almenys, dues cartes al Govern exposant el seu parer i les seves necessitats, sense que hagin obtingut el retorn esperat.

En el text, l’Acoda explica que es va reclamar “la possibilitat de recuperació de la totalitat dels permisos retribuïts abonats per l’empresa, podent ampliar la franja d’hores de treball permeses i la durada del temps de recuperació. Aquestes mesures, eren tal i com es varen exposar, en via a introduir una corresponsabilitat real entre empresa i treballador, i evitar així l’aplicació de mesures molt més dràstiques que no permetrien mantenir salaris ni llocs de treball”. Però afirmen que “malauradament”, vistes els textos legislatius que s’han promogut tot plegat faria pensar que “la voluntat del Govern es més aviat la de ‘propiciar’ ERTO’s que semblaven innecessaris a nivell de Sector, en comptes de facilitar en certa mesura l’aplicació d’acords entre empresa i treballadors”. Per tot plegat, segueix advertint el col·lectiu empresarial, “des de l’Acoda estem assessorant als nostres associats per preparar ja des d’ara, els dossiers necessaris contemplats en l’article 14 del Projecte de llei en via a presentar abans del 30 d’abril Suspensions Temporals del Contracte de Treball de forma generalitzada pel mes de maig”

Entre moltes altres coses, l’agrupació de contractistes també assegura que “no s’entén que vista l’aprovació durant aquest mes d’abril d’aquest nova Llei, no contempli mesures en via a pal·liar els efectes del permís ‘obligatori’ retribuït i ‘no compensable a futur’, previst en la Llei Òmnibus aprovada al març” i considera l’Acoda que encara “menys s’entén en un context on el Govern atura per decret les obres públiques però obliga per llei a fer front als salaris del personal adscrit i contractat pel sector per executar les mateixes, fet que pot obligar als contractistes a demanar indemnitzacions al mateix Govern per poder fer front als costos induïts pel mateix Govern”. 

Llegiu el comunicat íntegre AQUÍ.

 

Documents

Comentaris (16)

Trending