Landry Riba i Marc Pons, ministres ‘in pectore’

El cap de Govern habilita de forma general el secretari d’Estat d’Afers Europeus i el d’Igualtat i Participació Ciutadana a assistir a les reunions del gabinet ministerial

-
-
Són secretaris d’Estat, però en ser les seves matèries les quines són, Landry Riba i Marc Pons tindran gairebé la consideració de ministres. Almenys així es desprèn de l’habilitació general acordada pel Govern i signada pel seu màxim responsable, Xavier Espot, per tal que els secretaris d’Estat d’Afers Europeus i el d’Igualtat i Participació Ciutadana puguin acudir a les reunions del gabinet ministerial.

L’habilitació decretada en favor de Riba i Pons la publica aquest dijous un BOPA extraordinari, que també recull l’estructuració del ministeri de Cultura i Espots a banda d’una delegació de competències per al director del departament d’Afers Socials i Joventut. El decret que es refereix als dos secretaris d’Estat i la possibilitat que acudeixin a les reunions del consell de ministres pot ser un detall però no és menor. I encara menys habitual.

La Llei del Govern estableix que a les reunions del consell de ministres, perquè siguin vàlids els acords que s’hi adoptin, hi han d’assistir com a mínim la meitat dels ministres. A aquestes reunions hi acudeix també el secretari general del Govern -en aquesta ocasió secretària- i hi poden acudir també els secretaris d’Estat o altre personal de l’administració sempre que se’ls requereixi. En el cas dels secretaris d’Estat, també poden assistir a les reunions si el seu decret de nomenament així ho contempla.

Per tant, el decret que recull avui el BOPA ve a ser l’ampliació del decret de designació de Riba i Pons pel qual se’ls habilita per assistir al consell de ministres. No caldrà que se’ls reclami l’assistència. Per norma habilitada els dos secretaris d’Estat tenen el permís, per dir-ho així, d’assistir a les reunions del gabinet ministerial.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending