L’administració podrà reclamar als organitzadors d’una prova esportiva els costos d’un rescat

Inicialment es preveia que el Govern pogués exigir a la persona afectada o la seva asseguradora la despesa originada en el cas d’alguna recerca que obligués els bombers a mobilitzar-se

-
-
L’administració podrà reclamar als organitzadors d’una competició esportiva o activitat de grup en què sigui requerida una intervenció de recerca o rescat per part dels bombers el cost de l’esmentada operació. Així ho acabarà reflectint la Llei del cos d’extinció d’incendi i salvament a partir d’una esmena que s’ha transaccionat al Consell General. Una disposició final del projecte de llei del pressupost per al 2019 ja preveia modificar la normativa vigent per possibilitar el Govern a exigir, sempre que hi hagi negligència per part de l’afectat, el pagament de la despesa que suposi l’actuació de salvament.

Inicialment, només es preveia que el cost de l’operació de rescat es pogués imputar a la persona beneficiària de l’esmentada actuació dels bombers sempre que s’acredités imprudència, negligència o un comportament que el fes casant de la seva pròpia situació de perill. Però mentre el Partit Socialdemòcrata (PS) va demanar que se suprimís tal possibilitat en considerar que podia suposar un efecte pervers, és a dir, que algú en situació de risc no demani ajuda davant la possibilitat d’haver-se de fer càrrec dels costos del salvament, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) afegia un paràgraf suplementari al que d’entrada es pretenia afegir a la Llei dels bombers via disposició final. També els demòcrates feien una petita observació i tot plegat va portar a transaccionar una esmena que va acabar sent aprovada per majoria.

Així, si no hi ha canvis, en el marc de l’aprovació del pressupost que es preveu per aquest divendres o dissabte vinents, s’aprovarà també la redacció final de la disposició en qüestió, que incorpora a la Llei de bombers la possibilitat que el Govern demani al beneficiari d’un rescat o a la seva asseguradora que es faci càrrec dels costos, com ja s’havia dit, però també als organitzadors de la prova. Es podria posar per exemple el cas de l’Ultratrail. O d’altres competicions esportives que se celebren al Principat al llarg de tot l’any. 

El text nou és el següent: “En el cas de manifestacions esportives, o activitats de grup, organitzades per associacions, clubs o federacions esportives obertes a participacions col·lectives en les quals sigui requerida l’operació de recerca, salvament, rescat o socors a càrrec del cos esmentat, i es determinin causes de negligència, manca d’advertiment, manca d’informació suficient davant passatges de gran dificultat, no suspendre les proves davant de previsions climatològiques adverses anunciades, el Govern pot reclamar a aquests organismes i a la seva companyia d’assegurances, de forma solidària, els costos i les despeses ocasionats per la mobilització dels mitjans humans i materials que gestiona el cos esmentat, sense prejudici de les responsabilitats pròpies o compartides de les persones rescatades". La disposició atorga tres anys de termini al Govern, a l'administració, des de la comissió del fet o la intervenció dels bombers, per poder fer la reclamació en qüestió.

Un helicòpter fent una maniobra d'aproximació a l'hospital en un vol nocturn.

Relacionat

L’administració es dóna tres anys per poder reclamar el cost dels rescats de muntanya derivats d’una imprudència
-

Relacionat

Els bombers podran cobrar els rescats derivats d’una imprudència o d’una activitat recreativa de risc

Comentaris

Trending