L’administració és el principal ‘client’ del servei d’ocupació

L’oficina adscrita al departament de treball no recull ni de bon tros tos els desocupats que hi ha al país, molts dels quals desisteixen de renovar la inscripció quan al cap de sis mesos caduca

-
-
Més que el sector privat, és l’administració qui fa, tot sovint, que el nombre d’inscrits al servei d’ocupació es redueixi. Això i el fet que hi hagi desocupats que desencisats amb la qualitat de les ofertes que reben i altres circumstàncies decideixen no renovar la seva inscripció al servei quan al cap de sis mesos automàticament en queden fora, hagin o no trobat feina, amb la qual cosa l’estadística oficial sempre tendeix a reduir-se.

El servei d’ocupació, per tant, deixa molt a desitjar més enllà que, segons que han recordat diverses fonts, no reflecteix ni de bon tros el nivell d’atur -molt baix, certament- real que hi ha al país. No es pot obviar, també, que hi ha un nombre important de persones que, donades les circumstàncies legals i econòmiques (cost de la vida) del Principat es veuen obligades a deixar-lo si, pel motiu que sigui, perden la feina. Si marxen del país, evidentment no figuren enlloc com a desocupats.

Les fonts consultades han assegurat que un volum molt important de les col·locacions que fa el servei d’ocupació, de les operacions que culmina, són persones inscrites en el registre de l’oficina que acaben integrant-se en alguns dels programes de treball, gairebé sempre temporal, que ofereixen o bé el Govern o bé els comuns. Els consultats han recordat que quan l’administració contracta alguna de les persones inscrites al servei d’ocupació, automàticament també causen baixa. Contribueixen, doncs, a reduir les xifres de desocupació. 

Durant el 2018, uns 130 inscrits haurien sortit dels llistats contractats pels comuns a través dels múltiples programes públics

Sol·licitades les dades al Govern en relació al servei d’ocupació per tal que matisés quantes de les contractacions operades pel servei d’ocupació havien estat tancades per l’administració i quantes pel sector privat, aquesta informació no ha estat facilitada. Fonts coneixedores d’aquests moviments, però, han assegurat que durant el 2018 només els comuns del Principat van contractar unes 130 persones que figuraven inscrits al servei d’ocupació. Per tant, unes 130 persones que aparentment haurien trobat feina.

Es dóna el cas, han assegurat les mateixes fonts, que moltes d’aquestes persones, quan finalitzen la tasca per a la qual han estat contractats des de l’administració, descontentes en moltes ocasions de la feina que han hagut de fer, ja no es tornen a inscriure al servei quan finalitza el contracte. A banda d’això, i per diversos factors, segons que han explicat les fonts, hi ha hagut un important descens de la qualitat de les ofertes, circumstància que hauria provocat que moltes persones decideixen no fer ús del servei d’ocupació o no renovar als sis mesos la inscripció, que caduca, de forma automàtica transcorregut aquest termini, s’hagi o no trobat una ocupació laboral.

No obstant això, el nombre de persones que s’inscriuen al servei ha començat a créixer des de finals del 2018, una tendència que també s’estaria mantenint a l’alça durant aquest any 2019 (els mesos de gener i febrer el número de persones desocupades ha continuat creixent, tancant-se el mes de febrer d’enguany  amb un 12% més de persones desocupades inscrites que el mes del desembre del 2018). Un percentatge similar seria el que s’hauria donat aquest últim mes de març, encara que en aquest cas no hi ha dades oficials encara.

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending