La taxa d'atur se situa en el 2,9% amb un augment anual d'1,4 punts

L'índex d'ocupació de la població d'entre els 15 i els 64 anys és del 80%

-
-
La població aturada s’estima en 1.354 persones i la taxa d’atur se situa en el 2,9%, augmentant 1,4 punts anualment i 1,2 punts trimestralment. Per sexes, la taxa anual d’atur masculí s’incrementa en 2 punts i la taxa d’atur femenina en 0,7 punts. Respecte al tercer trimestre de l’any 2019, la taxa d’atur masculí augmenta 1,3 punts, i en el cas de les dones 0,9 punts. Per edats, la taxa d'atur més elevada es dona entre els 21 i els 24 anys, amb un 11,1%. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern.

El quart trimestre del 2019 hi havia 44.742 persones ocupades, és a dir, el 79,6% de la població d’entre 15 i 64 anys. La ràtio suposa un descens de 0,6 punts respecte a l’any anterior i 0,7 punts si es compara amb el trimestre anterior.

Per sexes, i en comparació amb l’any passat, la taxa d’ocupació dels homes disminueix 1,7 punts i 1,5 punts trimestralment. Pel que fa a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 0,6 punts anualment i 0,2 en termes trimestrals. Per edats, cal destacar que la major taxa es dona entre els 25 i els 54 anys, amb un percentatge del 90,5%.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions anuals negatives, d’aquesta manera a França s’ha situat en el 8,6%, a Espanya en el 13,8% i a la Unió Europea-28 països en el 6,2%.

 

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending