La manca de personal qualificat amenaça la recuperació econòmica

Els dos sectors que més estan tibant del carro del creixement dels darrers mesos, construcció i sobretot hoteleria, són els que més dificultats tenen per trobar ma d’obra degudament formada

-
-

La manca de mà d’obra qualificada pot limitar la tímida recuperació econòmica que nota bona part del teixit empresarial del Principat i, fins i tot, la pot arribar a condicionar en negatiu. Els dos sectors que més estan empenyent en l’acceleració, de nou, de l’activitat econòmica del país, la construcció i l’hoteleria, són els que més troben a faltar personal degudament preparat. Aquesta és una de les moltes conclusions que es poden extreure de l’Enquesta de conjuntura feta pública recentment per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) d’Andorra.

La construcció i, de manera especialment significativa el sector de l’hostaleria, són els dos àmbits empresarials del Principat on més dificultats hi ha per trobar mà d’obra adequada al que es demanda. Sis de cada deu constructores -el percentatge més alt des del 2004- i pràcticament vuit de cada deu empreses del món hoteler i restaurador, segons les dades de la mateixa enquesta, asseguren tenir o haver tingut recentment molts problemes per trobar personal qualificat

Tot i les sensacions positives, durant el primer trimestre de l’any han caigut les importacions i les matriculacions de vehicles també s’han frenat respecte el mateix període del 2017

Si es té en compte que la construcció i les empreses lligades al turisme no immerses exclusivament en l’activitat comercial són les que millors perspectives ofereixen per aquest 2018, la manca de mà d’obra deguda pot condicionar i molt l’expansió apuntada durant el segon semestre de l’any passat i que té un llast clar en el comerç. Un reflex de la problemàtica que viu el teixit comercial seria, en global, el fet que les importacions hagin caigut durant el primer trimestre d’enguany -sense tenir en compte els carburants- un 0,8%. També la matriculació de vehicles ha sofert una desacceleració respecte el mateix període de l’any passat.

El sector hoteler va avançar el segon tram del 2017 “a un ritme més expansiu que la resta de sectors” amb la qual cosa això confirma “el paper fonamental que continua exercint el turisme com a impulsor del creixement econòmic” del país. També les valoracions respecte el darrer exercici de les empreses constructores “han estat en conjunt les més optimistes dels últims dotze anys” i la situació dels negocis “per primera vegada des de l’any 2004 no hi ha hagut cap empresa que l’hagi jutjat negativament” malgrat que l’existència d’un “volum encara important d’immobles pendents de venda” continua limitant la posada en marxa de nous projectes d’inversió.

I tant construcció com hoteleria hauria de continua sent motors durant aquest 2018 segons l’informe de la CCIS. Així, segons l’Enquesta de conjuntura de cara a la primera meitat d’aquest any “les empreses constructores assenyalen una millora de les seves expectatives de negoci, però encara discreta i insuficient per assegurar uns nivells d’activitats satisfactoris”. L’edificació residencial és la que més tira del carro mentre que l’obra civil, sens dubte producte d’una inversió pública molt minsa, continua mostrant dificultats per recuperar-se.

Amb tot, i mentre que el nivell d’ocupació del sector anirà incrementant-se i també tímidament s’apujaran els preus de venda, l’obstacle principal que limita la bona marxa dels negocis és, s’ha dit, la manca de personal qualificat. El mateix que passa, i encara de forma més agreujada, en l’hoteleria. Les previsions de les empreses hoteleres per al primer semestre d’enguany són encara més optimistes del que ja h van ser l’any passat. I indiquen que en aquest sector la recuperació continuarà guanyant terreny.

De fet, un 65% de les empreses consultades, un percentatge rècord, van indicar que durant el 2017 els seus negocis havien experimentat una evolució positiva o molt positiva. En canvi, sols el 4% van referir-se a una situació negativa. Escaldes, la Massana i Sant Julià van liderar la remuntada mentre que Canillo hauria estat el contrapès. Per tant, s’espera que diversos indicadors, com ara l’ocupació dels establiments, la contractació de personal, el nivell de reserves o el preu de venda dels serveis vagin a l’alça. La falta de personal adequat i l’augment dels costos d’explotació són dos dels principals esculls per al sector.

El comerç, especialment en subsectors com l’electrònica que clarament està quedant obsolet, és el que més està frenant una remuntada encara tímida i discreta però que les empreses palpen

Per a l’economia en global, els esculls són el sector industrial, per sort o per desgràcia poc rellevant en el teixit empresarial andorrà i que està suposant un fre per al creixement econòmic global, i el comerç minorista, que sí és una pota important de l’economia del Principat i està esdevenint una veritable llosa. El canvi de tendència global fa, per exemple, que sectors tradicionalment potents al país com l’electrònica estiguin passant per moltes dificultats. Si a això s’hi afegeix el fet que l’e-comerç és encara una utopia al país, tot plegat s’aguditza més.

I és que les previsions quant a les empreses del comerç minorista sobre la marxa dels negocis són les menys entusiastes dels últims quatre semestres i indiquen un estancament de l’activitat comercial al llarg dels propers mesos. Supermercats i grans magatzems van tirant relativament bé. Però els subsectors de la roba, els calçats, el parament de la llar i el ja citat de l’electrònica van de cap a caiguda. Quant a la producció industrial, les perspectives empresarials per a la primera meitat d’enguany no són tan optimistes com les apuntades un any enrere i, en general, indiquen un cert alentiment del ritme d’activitat de cara als propers mesos.

Etiquetes

Comentaris (2)

Trending