La defensora de l'afiliat de la CASS ha obert 55 expedients durant el 2019

La majoria de les queixes que rep l'organisme de la parapública estan vinculades a les pensions

-
-
La defensora de l'afiliat de la CASS ha obert 55 expedient durant aquest any segons l'informe que s'ha publicat a la pàgina web de la institució.  D'aquests expedients, 40 són assalariats, 8 realitzen una activitat per compte propi, 3 són jubilats, 3 acumulen la condició d’assalariat i per compte propi, i 1 acumula la condició de jubilat i per compte propi.

En el desglòs dels expedients, 15 són per les pensions. Es van tramitar 6 reclamacions vinculades amb la revisió de la pensió de jubilació, 3 per la revisió de la pensió d’invalidesa, 2 per la desestimació de la pensió d’invalidesa, 2 més per la pensió de viduïtat, i 1 per la revalorització de la pensió de jubilació.

També es van tramitar 13 expedients pel reemborsament de la prestació, de les despeses i del cent per cent. Altres motius de reclamació a la defensora durant aquest any van ser la baixa per maternitat i paternitat (4), relatius a l’aportació i còpia de documentació (4), per atorgament d’alta mèdica controvertida (5), per expedients sancionadors (5), per accidents de treball (2) i per cotització a compte propi reduïda (1).

Dels assegurats d’aquests 55 expedients oberts, 19 són homes i 36 són dones. Dels 19 homes, 6 tenen entre 18 i 39 anys, 8 entre 40 i 65 anys i 5 més de 65 anys. De les 36 dones, 5 tenen entre 18 i 39 anys, 23 entre 40 i 65 anys i 8 més de 65 anys. 

El termini emprat per a la gestió/tramitació dels expedients durant aquest any 2019, ha estat d’entre 1 i 30 dies, amb un termini mig de 20 dies per a la resolució i tancament, ja sigui per mitjà de comunicació directa amb l’assegurat, o de comunicació a l’assegurat mitjançant carta, o de carta dirigida al Consell d’Administració o encara de informe intern, segons els casos.

Finalment, es van tramitar 6 queixes, el que suposa un 10,90% dels expedients oberts per la defensora de l’afiliat. D’aquestes,3 queixes van venir motivades pel tracte rebut per part del personal de la CASS, dues per la manca d’informació i una tant per la manca d’informació com pel tracte rebut.

 

Comentaris (2)

Trending