La cotització 'estàndard' a la CASS per autònoms aquest 2020 queda fixada en 468 euros

El càlcul de l’aportació social deriva del salari global mensual mitjà cotitzat l’any passat pel conjunt de persones assalariades, que s’ha situat en 2.129,44 euros

Comentaris

-
-
La cotització ordinària a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) que hauran d’assumir aquest 2020 els treballadors autònoms, sumant la branca general i la de jubilació, ascendeix a 468 euros en números rodons. Aquesta xifra surt de l’establiment del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades l’any 2019, i que s’ha situat en 2.129,44 euros. Una xifra que representa un augment del 0,8% respecte del 2018.

Aquest import, com s’ha dit, és el que es fa servir per determinar les tarifes de cotització de les persones que realitzen una activitat per compte propi. La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d’assalariats de l’any anterior. Així doncs, la cotització a la branca general de les persones que realitzen una activitat per compte propi queda fixada per al 2020 en 212,94 euros, i la cotització a la branca de jubilació en 255,54 euros. Cal tenir en compte, però, que els imports de cotització que han d’assumir els autònoms varien en funció dels seus ingressos, de manera que es poden acollir als trams de 25%, 50%, 62,5%, 75%, 100%, 125% o 137,5% de la quota.

D’altra banda, el salari mitjà també es fa servir per establir el valor del punt de jubilació per a l’any 2020. Així doncs, avui també s’ha aprovat el Decret corresponent que fixa aquestes tarifes. En aquest sentit, el preu de venda se situa en 2,27451 euros i el preu de compra en 21,83530 euros. Uns valors fixats en cinc decimals per garantir la màxima exactitud. El salari global mensual mitjà ha estat validat aquest dimecres pel Govern i, de fet, ja ha estat publicat oficialment en un BOPA especial.

Comentaris (1)

Trending