La comissió de la mútua planteja reduir l’aportació dels funcionaris per garantir el 100% del sou en cas de baixa

L’ens mutual reté actualment l’1% del salari als treballadors públics i acumula un superàvit que volta el milió d’euros, amb la qual cosa seria viable una retenció menor

-
-

La comissió de control de la mútua de malaltia dels funcionaris avaluarà en la propera reunió la possibilitat de reduir la quota dels afiliats, és a dir, reduir la retenció que es practica els treballadors públics, que actualment és de l’1% del salari. Una part de la comissió estaria a favor de la retallada vist el superàvit de què gaudeix la caixa comuna. No sembla, però, que aquesta posició sigui ara la majoritària.

Les fonts consultades han explicat que una de les missions de la comissió és vetllar per l’equilibri econòmic de la mútua. I vist que la gestió que s’està fent els darrers anys, tot i els fraus detectats, permet acumular diners i disposar d’un notable superàvit, caldria estudiar si amb una retenció menor a la que s’està practicant els darrers anys és suficient per continuar garantint la viabilitat de l’ens.

Així les coses, en l’actualitat la mútua tindria invertits 600.000 euros en deute públic, a més a més, a aquesta xifra cal afegir-hi, en xifres rodones també, uns 150.000 euros que la mútua té ingressats al seu compte corrent. A aquestes quantitats cal sumar-hi a més a més les aportacions que té pendents de fer el Govern en relació a les baixes que són degudes a accidents laborals -respecte de les quals se’n fa responsable directe l’administració- i respecte de les baixes de més de 150 dies.

La comissió de la mútua s’ha de reunir en breu per analitzar aquesta qüestió però també moltes d’altres, com per exemple, la demanda feta pel Col·lectiu de Funcionaris de Policia (CFPA) en relació a les dades relatives als comportaments fraudulents d’alguns funcionaris i, especialment, s’ha d’avaluar tot el canvi de funcionament de l’ens mutual i les disfuncions hagudes el darrer mes entre la CASS i Funció Pública.

Comentaris

Trending