El Superior desestima el recurs d’un expulsat del pais per tres anys a causa dels seus antecedents

L’home considerava desproporcionada la decisió i volia fer valer el seu arrelament a Andorra ja que hi residia des de l'any 2005 on hi té familiars i que estava seguint un procés de desintoxicació

Seu de la Justícia.
Seu de la Justícia.

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs d'un home amb una expulsió de tres anys. El recurrent  considerava desproporcionada la decisió i volia fer valer el seu arrelament a Andorra ja que hi residia des de l'any 2005 on hi té familiars i que estava seguint un procés de desintoxicació.

En la sentència es detalla que "l’interessat actua amb una evident contumàcia, atès que, amb anterioritat a l’adopció de la mesura que ara s’examina, ja va ser objecte de dos advertiments d’expulsió, en dates 2 d’agost de 2011 i 15 de febrer de 2019, no obstant els quals ha continuat en la mateixa línia de conducta. S’ha de destacar el fet que, quan ja s’havia acordat l’expulsió i estava pendent de resolució el recurs administratiu formulat per l’agent, va ser novament detingut pel delicte de crebantament de condemna, cosa que va motivar un nou ingrés al Centre penitenciari".

Les diverses resolucions administratives i la mateixa sentència apel·lada es basen en la conducta antisocial que l’interessat ha mantingut de forma reiterada, amb nombrosos controls i detencions, que afecten a molt diversos béns jurídics protegits, com són la integritat física (lesions), el medi ambient (maltractament d’animals), la salut pública (drogues), la seguretat col·lectiva (conducció sota la influència de begudes alcohòliques i de droga), havent-seli imposat en aquest cas una pena d’arrest, per la qual va ingressar a la presó.

Per tots aquests motius, es desestima el recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada el 26 d’abril de 2022 per la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles.

Etiquetes

Comentaris

Trending